European Start-up Days

Prześlij swoje propozycje/uwagi do agendy

Nie wysyłamy niezamówionej korespondencji handlowej. Adres zostanie wykorzystany jedynie do komunikacji zwrotnej z Tobą
Zamknij
 • Trendy i rynek. Gdzie biegnie świat?

  (debaty i prezentacje, układ sił, wspieranie, programy, współpraca start-upów z dużym biznesem, ekspansja, finansowanie, HR – zasoby)

  Zobacz szczegóły Zamknij
  • Technologie, które zmienią nasz świat. Technologie, które zmienią start-upy
  • AI – sztuczna inteligencja. Internet rzeczy. Maszyny a człowiek – możliwości i mielizny 
  • Przemysł 4.0. Czy jest w nim miejsce dla samodzielnych start-upów?
  • W drodze. Co nas czeka w 2050 r.? Smart city/home/environment/workplace?
  • Wyjście z cienia. Start-upy w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Przełomy i rozczarowania
  • Finanse w sieci. Bankowe rewolucje, fintech, wirtualne waluty
  • Sztuczna rzeczywistość – realne pieniądze. Ofensywa i biznesowy potencjał technologii VR/AR
  • Cyberzasieki na cyberagresję. Start-upy w walce o bezpieczeństwo w sieci 
  • Biotechnologie, chemia i start-upy. Prognozy – pola największych szans
  • Na przykład gaming… Czy można mówić o polskich start-upowych specjalizacjach? Nasze miejsce w świecie   
  • Niekończący się potencjał big data i systemów samouczących?
 • Inspiracje i motywacje

  (debaty i wystąpienia, prezentacje start-upów z biznesowymi sukcesami na koncie, wystąpienia przedsiębiorców i praktyków biznesu, mentorzy, aniołowie biznesu, warsztaty o przedsiębiorczości, case studies)

  Zobacz szczegóły Zamknij
  • Pomysł – i co potem… „Technologie” rozwoju
  • Czy na marzeniach można zbić kapitał? O odwadze i powątpiewaniu
  • Moje błędy – mój atut. Nauki ze ślepych ścieżek  
  • Rozmowa Dawida z Goliatem. Jak do współpracy przekonywać korporacje? Historie prawdziwe
  • Wzrost organiczny czy ze wspomaganiem inwestora? Wybór wariantów  
  • Jak to ze mną było... Jak zbudowałem wielką firmę?
  • Mnie się udało! O budowie światowej klasy produktu skierowanego do lokalnej/globalnej społeczności
  • Unia i państwo. Złotówki na rozwój – skuteczne, przetarte szlaki w detalach
 • Technologie-wiedza-biznes

  (wystąpienia, prezentacje, warsztaty specjalistów; case studies oparte na praktycznych przykładach, technologie – praktyczne narzędzia tworzenia i rozwoju start-upów)

  Zobacz szczegóły Zamknij
  • Klient, sprzedaż, zyski – podstawą każdego biznesu. Instrumenty i metody
  • Bądź menedżerem – zarabiaj od razu! Łatwo powiedzieć… Dlaczego ma się udać?
  • Nie wystarczy entuzjazm, by rosnąć. Organizacja i zarządzanie. Wśród fachowców – do kogo zwrócić się o pomoc?
  • Prawo, negocjacje, dokumenty. Na czym skupić uwagę? Bezpieczny rozwój ze wsparciem inwestorów
  • Jak cię widzą, tak cię piszą. Budowa wizerunku i PR w start-upach
  • Sieciowe rewolucje. Rozwiń swój start-up w internecie. Wielokanałowa komunikacja. Dotarcie online i offline
  • Chroń swój start-up w sieci. Od prostych sposobów po wyrafinowane narzędzia
  • Robotic Process Automation, czyli o korzyściach: obniżka kosztów, przyrost wartości, doskonalenia procesów
  • Jak nie utonąć w morzu digital marketingu – krótki kurs w pytaniach i odpowiedziach
  • Techniki budowy emocjonalnych więzi z klientem. Media społecznościowe. Insight konsumencki źródłem inspiracji
 • Start-up Challenge. Czas polskich szans i wyborów

  (wystąpienia, prezentacje ekspertów o trendach w branżach, case studies, debaty – konfrontacje small vs big business)

  Zobacz szczegóły Zamknij

  NEW INDUSTRY. Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny

  Elementy układanki Industry 4.0 już istnieją (choć na różnym poziomie rozwoju) – a jednak ocenia się, że koncepcja inteligentnej fabryki w pełni i powszechnie zostanie zrealizowana za 15-20 lat. Realizacja idei Przemysł 4.0 w finalnej formie to będzie złożone rozwiązanie, powstałe na płaszczyźnie m.in. inżynierii, informatyki, robotyzacji, automatyzacji, marketingu, logistyki, zarządzania. Wpłynie też decydująco na system kształcenia, w sporym stopniu na życie społeczne, a możliwe, że i na polityczne. Kto nie postawi na ten kierunek rozwoju, w dłuższej perspektywie przegra w konkurencyjnym wyścigu. Rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju mocno stawia na rozwój Industry 4.0 w Polsce. Jakie mamy szanse? Co państwo tak naprawdę może zaoferować młodym, dynamicznym firmom? W jakim stopniu start-upy mają szanse włączyć się w ten wyścig? I jaką iść drogą? Samodzielnie czy z inwestorem finansowym? Jest sens zabiegać o środki i współpracę z MSP? A może start-up jest skazany na wielkie korporacje?

  ENVIRONMENT. Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

  Nowa filozofia produkcji i życia, oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, coraz bardziej się upowszechnia. Z jednej strony rośnie społeczna świadomość, z drugiej – opornym o konieczności poszanowania środowiska naturalnego przypominają stale zaostrzające się przepisy. Już nie tylko organizacje społeczne, ale i rządy zwracają uwagę na ten fundamentalny problem, czego wyrazem jest prekursorskie porozumienie klimatyczne podpisane w Paryżu (tegoroczna konferencja COP24 odbędzie się w Katowicach). To wielkie pole do popisu dla start-upów – adresatami ich pomysłów mogą być tu nie tylko firmy, ale i samorządy czy wręcz odbiorcy indywidualni. Idzie zarówno o megaprojekty, jak i rozwiązania, które można wcielić w życie od zaraz, z niewielkim nakładem środków.

  TRADITION&MODERNITY. Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo

  Koncepcja reindustrializacji naszego kontynentu, wcielana w życie przez Unię Europejską, przypomniała o znaczeniu tradycyjnych dziedzin gospodarki. Polska podąża tym samym śladem. Ale to już nie ten sam przemysł, co kiedyś – energochłonny, niewydajny i z nadmiernym zatrudnieniem, lecz gałąź gospodarki otwarta na innowacyjność – nowe koncepcje, wynalazki. Burzliwie zmienia się, unowocześnia energetyka, telekomunikacja i transport (także w sferze organizacyjnej). Podobnie budownictwo: ciągle słychać o świeżych koncepcjach i materiałach wprowadzanych w życie. W polskim przemyśle widać dla start-upów atrakcyjnego partnera. Coraz częściej firmy aktywnie poszukują wykluwających się w młodych firmach, wartych uwagi koncepcji, niekiedy korzystając z pomocy instytucji państwa – czego przykładem sukcesy serii Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów pod egidą Agencji Rozwoju Przemysłu. 

  HEALTH&BIOTECHNOLOGY. Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

  Czy za 15 lat mamy szansę stać się światowym centrum biotechnologii? Mamy, ale potrzebujemy m.in. inkubatorów, wsparcia państwa (zmiany prawa, organizacja, środki), laboratoryjnego zaplecza, systemu transferu technologii – twierdzą reprezentanci środowiska. Czeka nas dużo pracy, lecz warto zakasać rękawy, bo to sektor, przed którym na świecie – oceniają analitycy biznesowi – świetlana przyszłość. Podobnie jak ochrona zdrowia, w której nasila się wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych czy terapeutycznych. Przeszkodami w opracowaniu koncepcji z szeroko rozumianej dziedziny Life Science jest nierzadko czasochłonność badań, konieczność pozyskania specjalistycznych kadr i wielkich nakładów finansowych, bywa: także długotrwałe procedury rejestracyjne i legalizujące upowszechnienie pomysłu. Dlatego wsparcie państwa – prócz inwestorów branżowych czy finansowych – jest tu szczególnie potrzebne. 

  BUSINESS PROCESSES. Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

  Co roku Instytut badawczy Gartnera publikuje listę 10 strategicznych trendów technologicznych, których wpływ odczuje większość organizacji w najbliższych kilku latach. Wymiana tych tendencji postępuje i systematycznie, i błyskawicznie. Coś, co jeszcze nie tak dawno uchodziło za pogranicze science-fiction, jak big data czy internet rzeczy – drastycznie zmieniające procesy produkcyjne i zarządcze, dziś stale udoskonalane mocno usadowiło się w realnym biznesowym życiu. Na arenę dynamicznie wstępują m.in. fundamenty sztucznej inteligencji, inteligentne aplikacje i analityka, tzw. cyfrowe bliźniaki czy architektura zorientowana na zdarzenia. Rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa, zabezpieczającego firmę przed atakami hakerów i korporacyjnym szpiegostwem. Uwagę przykuwają też nowoczesne metody wprzęgnięcia procesów logistycznych, jak również analityki dotyczącej zasobów kadrowych, w model zintegrowanego zarządzania. We wszystkich tych dziedzinach – z uwagi na stale rosnący popyt, poszukiwania bez rutyny i barier czy relatywnie szybki czas wdrożeń – start-upy mają do odegrania wielką rolę.

  CLIENT&LIFESTYLE. Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

  Handel zawsze koncentrował się na kliencie. Tyle że dziś kontakt z nim i analityka jego potrzeb zmieniają się rewolucyjnie, a e-commerce wdziera na coraz to nowe połacie zarezerwowane przez lata dla handlu tradycyjnego, który zresztą też się przeobraża. W kategorii, nazwanej umownie Client & Lifetsyle, polskie start-upy już zapisały piękną kartę; firmy te należą dziś do światowej czołówki, by wymieć tylko branżę gier, fintech czy Marketing Automation. Zauważmy zresztą, że w przypadku start-upowych pomysłów z tej grupy bardzo często można mówić o międzynarodowych czy wręcz globalnych ich zastosowaniach.

 • Wątki poboczne / Szczegółowe

  (wystąpienia, debaty, prezentacje ekspertów, warsztaty specjalistów; case studies)

  Zobacz szczegóły Zamknij
  • Jedna czy dwie strony medalu? Start-up i inwestor: sukces detal po detalu – case studies; etap po etapie – opowieść obu stron z podkreśleniem ogólniejszych mechanizmów, dopomagających w sukcesie transakcji 
  • Etyka w start-upach. Konsekwencje
  • Zarabiać do razu? O sprzedaży swego produktu – jak uniknąć wpadek?
  • Pozyskuj klientów, nie inwestorów – sprzedaż i klienci podstawą każdego biznesu
  • Gra w gry – polska specjalizacja
  • Jednorożce po polsku. Gdzie ich szukać?
  • Drogi start. Czy naprawdę koszty założenia start-upu są w Polsce średnio trzykrotnie wyższe niż w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Jak i kiedy zdecydować o ekspansji?
  • A może giełda?
  • Wyzwania dla architektów systemów IT i deweloperów aplikacji mobilnych
  • Prywatność pod ochroną. Dane osobowe – dyrektywy bezpieczeństwa w parktyce (RODO)
  • Od PPP do PPPP – miejsce dla start-upów w partnerstwie publiczno-prywatnym (Private Public People Partnership)
  • Pomoc niejedno ma imię. Wsparcie naszych potęg dla polskich start-upów (różne formy, wybrane przykłady)
  • Gra w inkubację. Kiedyś były domeną instytucji otoczenia biznesu lub parków technologicznych. Dziś własne inkubatory i programy akceleracji – bo o nich mowa – tworzą największe firmy
  • The Future of Digital Work. Automatyzacja, digitalizacja i mnóstwo innowacji zmieniają sposób pracy. Istnieje wiele korzyści takiego rozwoju, ale czy są zagrożenia?
  • Technology vs. Humanity
  • Technologie dla klimatu. Technologie wychwytywania zanieczyszczeń w produkcji przemysłowej i siedliskach ludzkich, zmiana samych technologii wytwarzania na bardziej przyjazne środowisku, pożytkujące mniej energii, surowców (i to najlepiej odnawialnych), działalność edukacyjna i naukowo-badawcza. Pomysły. Wsparcie państwa, inwestorów finansowych i aniołów biznesu
  • Elektromobilność. Innowacyjny skok w motoryzację XXI wieku. Czy start-upy mogą tu liczyć na zainteresowanie polskich dużych firm (m.in. koncerny energetyczne, producenci stacji ładowania samochodów czy pojazdów)? Rozwiązań, z jakich dziedzin szczególnie poszukuje tu dojrzały biznes?

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.