European Start-up Days

Finaliści konkursu Start-up Challenge

W kategorii New Industry (przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny) wyróżnienie otrzymał start-up NanoPure Technologies, który opracował i opatentował technologię syntezy polimerów przewodzących. Na tej podstawie rozwija rodzinę pigmentów antykorozyjnych POLYCOR z produktami optymalnie dostosowanymi do różnych typów powłok malarskich, które charakteryzują się wówczas co najmniej dwukrotnie wyższą odpornością antykorozyjną.

W kategorii Tradition & Modernity (Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo) jury doceniło start-up Sense Monitoring, którego flagowym produktem jest system S-One – to w wielkim skrócie laserowy monitoring konstrukcji dachu. Jedyny dostępny na rynku system, który nie ingeruje w konstrukcję ani nie ogranicza funkcjonowania monitorowanej przestrzeni.

W kategorii Health & Biotechnology (Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia) zwyciężył start-up Genomtec, który stworzył przenośne laboratorium znajdujące się na chipie. W zaledwie 20 minut jest w stanie w 100 proc. wykryć obecność DNA lub RNA w dowolnym materiale genetycznym. Identyfikuje wirusy, bakterie, mutacje genetyczne, grzyby. Urządzenie mieści się w kieszeni.

W kategorii Environment (Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów) pierwsze miejsce zajął start-up Handerek Technologies, który umożliwia komercyjne przetwarzanie pod ciśnieniem atmosferycznym odpadów z tworzyw sztucznych na całkowicie rafinowany olej napędowy i frakcje benzyny. Oferowane przez firmę rozwiązanie może pożytkować nieumyte, mieszane odpady.

W kategorii Client & Lifestyle zwyciężył start-up Abyss Glass, który produkuje interaktywne lustra oraz tworzy wirtualne przymierzalnie z czytnikiem tagów RFID. Dzięki temu lustro „wie”, jakie ubrania klient wziął ze sobą do przymierzalni i na tej podstawie może wyświetlić targetowane informacje. W najbliższym czasie firma planuje rozwinąć sieć sprzedażową w Europie oraz pozyskać nowych klientów.

W kategorii Business Process jury nagrodziło start-up ShelfWise. To oprogramowanie do monitoringu półek sklepowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia weryfikację i ocenę planogramów, czyli sposobu prezentacji produktów w sklepie. Dzięki użyciu najnowocześniejszych metod sztucznej inteligencji, w tym deep learningu, zaledwie w kilka sekund aplikacja pozwala ocenić obecność i ekspozycję produktu oraz zgodność z planogramami już na etapie wizyty przedstawiciela handlowego. 

Finałowa 100 Start-up Challenge

BUSINESS PROCESSES. Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

 •   FINALISTA

  Emplocity

  Emplocity to spółka, która stworzyła pierwszego na świecie bota rekrutacyjnego. Narzędzie szuka ludziom pracy oraz pomaga w rozwoju kariery zawodowej. Oparte jest m.in. o uczenie maszynowe, algorytmy sztucznej inteligencji i interfejsy chatbotowe wykorzystujące komunikację konwersacyjną. System działa w sposób autonomiczny – bez udziału ludzi, co daje zasadniczą przewagą nad agencjami rekrutacyjnymi, gdzie koszty osobowe są głównym czynnikiem kosztotwórczym. Obecnie firma pracuje nad stworzeniem autonomicznej Sztucznej Inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, pozwalające na dopasowywanie się algorytmu do aktualnej sytuacji rynkowej.

 •   FINALISTA

  Shelfwise

  ShelfWise to oprogramowanie do natychmiastowego rozpoznawania półek sklepowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia weryfikację i ocenę planogramów, czyli sposobu prezentacji produktów w sklepie. Dzięki użyciu najnowocześniejszych metod sztucznej inteligencji w tym deep learningu, w ciągu zaledwie kilku sekund, aplikacja pozwala ocenić obecność i ekspozycję produktu oraz zgodność z planogramami już na etapie wizyty przedstawiciela handlowego. Rozwiązanie kierowane jest przede wszystkim do firm z branży FMCG oraz OTC. Jak zapewniają autorzy, jest to jedyna w skali świata technologia rozpoznawania produktów w czasie rzeczywistym ze skutecznością ponad 99 proc. Do końca 2018 start-up chce zdobyć kolejnych klientów w Polsce oraz pierwszych w Europie.

 •  FINALISTA

  Placeme

  Placeme to aplikacja internetowa, która pozwala przewidzieć potencjalną sprzedaż pod określonym adresem. Narzędzie adresowane jest do sieci handlowych czy gastronomicznych. Wykorzystuje analitykę danych (Big Data) dotyczących lokalizacji w przestrzeni. W ten sposób zapewnia klientom – firmom subskrypcyjnym (Software as a Service – SaaS) – możliwość prognozowania potencjału sprzedaży poszczególnych kategorii produktowych z dokładnością co do pojedynczego adresu. Rozwiązanie oparte jest na chmurach obliczeniowych, dzięki czemu zapewnia dostęp on-line do aktualnych zbiorów danych. Projekt działa od września 2017 r. Do połowy 2018 r. firma planuje zdobyć przynajmniej siedmiu klientów korporacyjnych w Polsce oraz wejść na dwa nowe rynki – Portugalia i Niemcy.

 •  

  Admify

  Admify oferuje oprogramowanie, które poprzez kontrolę usługodawców i ułatwienie komunikacji z mieszkańcami pomaga zarządzać wspólnotą mieszkaniową. Rozwiązanie ma być odpowiedzią na brak kontroli dostawców usług, nieefektywne sposoby pracy, brak ustandaryzowanych procesów i procedur, bardzo słabą jakość danych czy brak transparentności i podstawowej analityki. Firma ma już pierwszych klientów. Na początku lutego 2019 r. startuje z akcją marketingową i sprzedażową. Start-up wziął udział w programie Google Launchpad Start. Wtedy przekonali się, że zewnętrzne finansowanie nie jest kluczowe do ich dalszego rozwoju. Mimo to firma nie wyklucza poszukiwania wsparcia ze strony partnerów biznesowych.

 •  

  Agreemount

  Agreemount pracuje nad systemem e-negocjacji, czyli asynchronicznej negocjacji on-line opartej na tekście porozumienia. Główną innowacją (produktową) jest sam system, który został zbudowany w oparciu o technikę „single document approach”. Nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie modelowania techniki negocjacyjnej (a nie tradycyjnego modelowania całości stanu negocjacji). To ma umożliwić zbudowanie systemu z dużo lepszym UX. Start-up chce, by w e-negocjacjach możliwa była interakcyjność jak w google-docs i bardziej przejrzysta prezentacja niż „śledź zmiany” wMS Word. Rozwiązanie jest w trakcie budowy. Na część badawczą projektu Agreemount ma dofinansowanie z Małopolskiego RPO.

 •  

  AI FORCE 1

  Firma stworzyła usługę My Social Seller (MSS). To innowacyjny system wspomagający sprzedaż produktów i usług na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Messenger. MSS składa się z modułu oferty i chatbotów. Bot komunikuje się z użytkownikami przez Messenger. Pierwszy chatbot pomaga sprzedawcy zamieścić ofertę produktu lub usługi, a drugi obsługuje sprzedaż oferty. Sztuczna inteligencja w postaci sieci neuronowej służy do tego, aby dopasować najlepszy tekst sprzedażowy dla danej grupy docelowej, dzięki czemu chatbot uczy się procesu sprzedaży. MSS już jest w sprzedaży. W przyszłości AI FORCE 1 chce stworzyć moduł integrujący się z reklamami dostawców takich jak Google lub Facebook i dać możliwość tworzenia reklam.

 •  

  AnyMind

  AnyMind to aplikacja do przeprowadzania wideo konsultacji online, rozliczanych za sekundę połączenia. Ma łączyć tych, którzy mają praktyczną wiedzę z tymi, którzy jej szukają. Wtyczkę można zainstalować na każdej stronie www, co pozwala na stworzenie rozproszonej sieci konsultantów. Marketplace, łączący potrzeby potencjalnych klientów, z odpowiednim, aktualnie dostępnym konsultantem. Komunikator (peer-to-peer), oparty na WebRTC, działa w niemal każdej przeglądarce web i mobile, a także w aplikacjach mobilnych, umożliwiając połączenie audio i wideo, jak również przesyłanie tekstów, linków czy plików. Aplikacja zawiera system zapewniający pełne rozliczenia finansowe oraz m.in. łatwe rozpatrywanie reklamacji.

 •  

  BeeNGO

  BeeNGO przygotował system zarządzania dla stowarzyszeń, który łączy wiele funkcji w jednym prostym narzędziu. Dzięki zintegrowanym modułom system umożliwia stowarzyszeniom podejmowanie takich działań jak: zdalne zarządzanie organizacją, prowadzenie procesów certyfikacyjnych, rejestr członków oraz przetrzymywanie danych osobowych w wirtualnej kartotece, pobieranie składek członkowskich czy też prowadzenie komunikacji elektronicznej i wysyłanie newsletterów. Modułowa budowa umożliwia szybkie dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego z zamawiających. Zarządzanie NGO możliwe jest z poziomu laptopa, tabletu czy smartfonu.

 •  

  Borg

  Projekt dotyczy automatyzacji procesów rekrutacyjnych. Zakłada umożliwienie prowadzenia rekrutacji w czasie rzeczywistym, inteligentne propozycje rekrutacji bez przeglądania ogłoszeń, podgląd na żywo rekrutacji i kontrkandydatów, automatyzację propozycji uzupełnienia profili i doświadczenia zawodowego. Projekt adresowany jest zarówno do firm poszukujących kandydatów do pracy, jak również do agencji rekrutacyjnych. Ma obniżyć koszt i czas trwania rekrutacji. Do wszystkich branż dotyczących pracy stałej. Start-up jest w trakcie budowy tego systemu. Potrzebuje partnera finansowego dla sfinansowania kampanii marketingowej oraz niewielkiej części organizacyjnej.

 •  

  COMPARATOR.IT

  COMPARATOR.IT to p latforma C loud-SaaS d o b udowy projektów IT: konfigurator i wyszukiwarka z funkcjami automatyzacji procesów handlowych (Lead Generation) i zaawansowaną analityką danych (Big Data) wsparty sztuczną inteligencją (AI). Projekt rozwiązuje problemy związane z rozproszonymi i nieaktualnymi danymi, potrzebą regularnego budowania sprzedaży przez firmy, brakiem dokładnej analityki danej, która pokazuje trendy i przewiduje przyszłe potrzeby dotyczące informatyzacji firm. Narzędzie sprawdzili m.in. Orange, Microsoft, HP, Lenovo. Jak informuje zgłaszający, na polskim rynku nie ma do tej pory produktu, który oferowałby wszystkie funkcje platformy. Obecnie start-up dysponuje stabilnie działającą wersją alfa zamkniętą do testów wewnętrznych.

 •  

  DriveCloud

  DriveCloud gromadzi dane pochodzące z różnego rodzaju pojazdów, które poddawane są analizie w chmurze, a następnie wykorzystywane do generowania raportów i integracji z systemami wykorzystywanymi w firmach. Ma to pozwolić na optymalizację procesów, która przekłada się na oszczędności. Start-up podkreśla, że przewaga tego narzędzia nad innymi dotyczy integracji zgromadzonych danych z usługami zewnętrznymi poprzez API, np. wysyłanie raportów bezpośrednio do systemu księgowego bez konieczności ingerencji człowieka. Jak wskazuje firma, dostępne obecnie na rynku aplikacje skupione są na pojedynczych funkcjonalnościach, te kompleksowe są kosztowne.

 •  

  Equili

  Equili to aplikacja webowa, stworzona w modelu SaaS, usprawniająca komunikację pomiędzy architektem a jego klientem. Platforma zapewnia proste i szybkie udostępnianie plików z inspiracjami, propozycjami rozwiązań, wizualizacjami i projektami wnętrz, a w dalszej kolejności możliwość sprawdzania wprowadzanych uwag do projektu i zmian, jakie nastąpiły np. na wizualizacjach. Dostęp do wszystkich plików ma każda ze stron. Jej innowacyjność polega m.in. na funkcjach, które zapewniają chronologiczne uporządkowanie wszystkich plików w jednym miejscu. Platforma jest produktem ukończonym, udostępnionym użytkownikom i gotowym do korzystania. Obecnie firma skupia się na przekonaniu do produktu nowych klientów.

 •  

  HCM Deck

  W dobie globalnej wojny o talenty na rynku pracownika, HCM Deck stworzył system, który usprawnia proces zarządzania. Ich rozwiązanie uwalnia działy HR od plików excel i archaicznych systemów typu ERP, które nie odpowiadają oczekiwaniom współczesnego pracownika. W prosty, intuicyjny sposób pozwala managerom otrzymać szybko wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rozwoju pracownika. Obecnie firma ma już ponad 200 klientów reprezentujących różne branże. Z ich rozwiązania korzysta ponad 80 tys. pracowników w Polsce, m.in. w Allegro, Allianz, OBI, Leroy Merlin, Bobby Burger. Z końcem 2019 r. planuje rozpocząć testowanie różnych rynków zagranicznych.

 •  

  KSK Developments Sp. z O.O.

  Rozwiązanie opracowane przez KSK Developments to bezprzewodowy detektor zajętości miejsc parkingowych. Pozwala na skuteczną detekcję i identyfikację pojazdu zaparkowanego na danym miejscu parkingowym i w rezultacie pokazanie poprawnej liczby zajętych miejsc parkingowych. Transmisja danych z głównym serwerem jest oparta na protokole LoRa – jest to nowo powstała technologia Internetu rzeczy pozwalająca na transmisję z czujników nawet na odległość kilkunastu kilometrów. Dzięki zastosowanej metodzie rozproszenia widma sygnału obszar pokrywany przez pojedynczą stację bazową sięga kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, a transmisja realizowana jest w wolnym paśmie 868MHz.

 •  

  myREST

  myREST dostarcza restauracjom platformę, która pozwala zapewnić profesjonalną obsługę w restauracji. Oferowana jest jako usługa wynajmowana w modelu SaaS. Rozwiązanie stosuje się do sprawdzania zawartości menu online w każdym języku, przywoływania kelnera, składania zamówienia, otrzymania rachunku oraz oceny restauracji. Klient potrzebuje tylko smartfona i kamery, aby uzyskać dostęp do profilu restauracji poprzez skanowanie kodu QR. Autorzy projektu wskazują, że dotychczas żadne inne rozwiązanie nie wykorzystuje QR kodu dla optymalizacji procesów. Firma szuka partnera biznesowego w obszarach finansów oraz wiedzy i kompetencji.

 •  

  Nais

  Start-up Viamobile sp. z o.o. rozwija platformę mobilną Nais umożliwiającą oferowanie rozwiązań motywacyjno-premiowych. Nais pozwala w błyskawiczny sposób przekazywać feedback połączony z nagrodą, dostarcza narzędzi wspomagających motywacje zespołów i chęć spędzania ze sobą czasu. Daje równy dostęp do ofert z obszaru zdrowia, sportu, kultury i innych, najmniejszym, jak i największym firmom, bez względu na rodzaj umów łączących pracodawcę z pracownikiem. Jak zapewniają autorzy pomysłu, jest to jedyne narzędzie z obszaru HR Tech, które skupia się na rozwoju „miękkich” elementów HR. Obecnie firma przygotowuje się do wejścia na europejski rynek.

 •  

  Pergamin

  LEGO dla umów – tak w skrócie można opisać zasadę działania Pergamin. To narzędzie typu SaaS, które buduje i zarządza umowami modułowo. Przeznaczone jest dla sektora MŚP. Start-up stawia sobie za cel zautomatyzowanie powtarzalnych usług prawnych. W najbliższym czasie chce wejść na rynek i zebrać feedback z grupy early adopters. Do 2021 roku planuje zostać liderem LegalTech (technologii dla rynku prawnego w Europie). Firma obecnie potrzebuje dalszego wsparcia finansowego, które mogłaby zainwestować w marketing i sprzedaż, jak również kolejnych pracowników – zwłaszcza doświadczonych programistów.

 •  

  Pricing Tags

  PricingTags to oprogramowanie do dynamicznego zarządzania ceną dla sklepów. Oparte jest na algorytmach samouczących się, wyliczających elastyczność cenową produktów w oparciu o posiadane dane: sprzedażowe, ceny sprzedaży regularne czy promocyjne, zapasy magazynowe, dodatkowe lokalizacje produktów w sklepie, dane pogodowe. W przyszłość start-up planuje rozszerzać dane, jakie wykorzystuje oprogramowanie, o dodatkowe informacje, np. wydarzenia lokalne (święto miasta) czy rodzaj ekspozycji w placówce. Na ich podstawie zaproponuje zmiany cen na wybrane produkty bądź kategorie produktowe. Produkt jest już na ukończeniu. Pierwsze wdrożenie odbędzie się w Q2/2018 roku.

 •  

  Talfi

  Talfi ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnego pracodawcy. Aplikacja skierowana jest do 10 mln talentów branży finansowej w całej Europie. Ma gromadzić w jednym miejscu cyfrowe cv i profile zawodowe z poszczególnych social mediów. W ten sposób zbuduje unikalny profil kandydata. Rozwiązanie wykorzystuje wsparcie algorytmów AI oraz testu osobowości zawodowej, do którego pełen dostęp ma wyłącznie użytkownik. Wystarczy jeden klik, by system automatycznie w ciągu kilku sekund stworzył indywidualny profil. Start-up jest w trakcie opracowania MVP. W 2020 chce zdobyć 300 tys. użytkowników i 400 klientów.

 •  

  TransistorsHead

  TransistorsHead to grupa usługowa, która będzie składać się z trzech usług w modelu SaaS: udostępnienie menedżerom zespołów i ich członkom narzędzi menedżerskich online do zarządzania zespołem, rejestrowanie czynności wykonywanych za pomocą narzędzi i obliczanie statystyk dotyczących pracy zespołu oraz zastępowanie menedżera- człowieka menedżerem-robotem, który na podstawie zgromadzonych danych podejmuje działania w zakresie zarządzania zespołem podczas np. nieobecności menedżera-człowieka lub odciąża go w rutynowych czynnościach w zarządzaniu zespołem.

 •  

  Trzymaj z nami! (TZN)

  Start-up buduje usługę SaaS (hosting nowej generacji), której głównym celem jest zapewnienie MŚP prostego i intuicyjnego dostępu do własnej infrastruktury chmurowej. Rozwiązanie ma ułatwić zarządzanie użytkownikami oraz aplikacjami dostępnymi dla danej organizacji. Produkt będzie opierał się na kilku otwarto-źródłowych rozwiązaniach spiętych za pomocą autorskiego panelu do zarządzania usługą. Obecnie start-up stworzył podstawową wersję panelu do zarządzania oraz „backend” oparty na linuksowych kontenerach. Firma potrzebuje wsparcia biznesowego i finansowego m.in. na działania marketingowe.

 •  

  uMaster

  Aplikacja uMaster w nowoczesny sposób podchodzi do zarządzania kompetencjami miękkimi. Feedback, rozwój kariery, planowanie szkoleń i osiąganie celów biznesowych, leadership – do tej pory była to część dużych korporacyjnych systemów ERP, CRM, bywała zapisywana w plikach excell, dokumentach, mailach lub tkwiła wręcz w niedopowiedzianej „szarej strefie”. Dzięki uMaster pracownicy oraz menadżerowie mają lepszy kontakt, mają miejsce do planowania i rozliczania rozwoju osobistego, mogą otrzymywać zadania, cele i feedback szybko. Nie zapominamy też o użytkownikach całkiem prywatnych. Obecnie start-up jest na etapie przygotowywania prototypu (MVP). Szykuje się też do pokazania aplikacji szerszemu gronu oraz pozyskania finansowania z zewnątrz.

 •  

  ValueView

  ValueView jest pierwszą na świecie metodą pomiaru rentowności każdego rodzaju pracy wykorzystującą technologie społecznościowego komunikowania. Pomiar rentowności polega na opisie, a następnie pomiarze popytu na wytwarzaną wartość. Mierzona może być wartość każdego rodzaju pracy, zadań, projektów, procesów, którym da się przypisać czas wykonania oraz beneficjentów, dla których są one wykonywane. W oparciu o wyniki badania można optymalizować procesy pracy, eliminując zadania nierentowne i angażując pracowników w zadania najsilniej skorelowane z celami organizacji. Badania prowadzone są przez certyfikowanych konsultantów. Strat-up w Polsce przeprowadził już ponad 20 projektów opartych o ValueView.

 •  

  Weekly.pl

  Weekly to rozwiązanie przeznaczone dla dużych (powyżej 100 osób), rozproszonych geograficznie zespołów sprzedaży bezpośredniej. Oferuje – w modelu SaaS – dostęp do platformy dla administratorów, który odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej i umożliwia zarządzanie użytkownikami, tworzenie treści i generowanie raportów. Końcowi użytkownicy – sprzedawcy – otrzymują dedykowaną aplikację na smartfona (iOS, Android, WP), za pomocą której mają dostęp do przygotowywanych dla nich treści. Weekly jest już wykorzystywane komercyjnie w branży telekomunikacyjnej (Orange Polska i Belgia), ubezpieczeniowej (PZU i UNIQA), infrastrukturalnej (PERN i OLPP) oraz szkoleniowej (Human Power), a bliska praca z klientami pozwala na właściwy rozwój produktu.

 •  

  WIPERAPP

  WIPERAPP jest wyjątkowo prostym rozwiązaniem dla firm, które kasują dane w ilościach hurtowych, dbając o zgodność z GDPR. To autorskie oprogramowanie oraz trzy typy urządzeń przeznaczonych do kasowania danych. Każde z urządzeń spełnia inną rolę – WIPERBOX jest niewielkim urządzeniem pozwalającym usuwać dane z wielu komputerów jednocześnie, WIPERAIR pozwala usuwać dane z komputerów, których nie wyposażono w kartę sieciową, a WIPERACK jest skalowanym urządzeniem kasującym pojedyncze dyski. Oprogramowanie posiada wbudowany moduł pozwalający na pobieranie pełnej specyfikacji technicznej aktualnie kasowanego komputera, ułatwiając zarządzanie sprzętem w przedsiębiorstwie.

CLIENT&LIFESTYLE. Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

 •  FINALISTA

  Abyss Glass

  Abyss Glass zajmuje się produkcją i dystrybucją interaktywnych luster. Start-up stworzył też wirtualną przymierzalnię z czytnikiem tagów RFID. Dzięki temu lustro wie, jakie ubrania wzięliśmy ze sobą do przymierzalni i na tej podstawie może wyświetlić targetowane informacje. Oglądając się lustrze, klient otrzyma sugestie, czym warto uzupełnić mierzoną stylizację. Produkt daje też możliwość zamówienia towaru do domu (opłacanie przy wyjściu u hosta lub zbliżeniowo przy samym lustrze) czy wysyła prośbę o dostarczenie do przymierzalni innego rozmiaru lub koloru ubrania. W najbliższym czasie firma planuje rozwinąć sieć sprzedażową w Europie oraz pozyskać nowych klientów.

 •  FINALISTA

  LawBiz Technology sp. z o.o.

  Produktem oferowanym przez start-up jest Umownik. To usługa polegająca na tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów zdalnie, bez konieczności podpisu. Proces odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla przeglądarek www oraz systemów Android i iOS. Narzędzie bazuje na określonej w art. 72 KC formie dokumentowej czynności prawnej, dzięki czemu tworzone w aplikacji dokumenty są w pełni skuteczne. Do autoryzacji dokumentu nie jest potrzebny podpis elektroniczny. Założenie konta, stworzenie i zawarcie umowy zajmuje nie więcej niż kilka minut. Aplikacja została udostępniona w App storach w październiku 2017 roku. Premierę wersji 1.1 wzbogaconej o nowe funkcje zaplanowano na marzec 2018. Jak informują zgłaszający, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie dostępne na rynku.

 •  FINALISTA

  Tap To Speak

  Tap To Speak to narzędzie umożliwiające widowni komunikowanie się w rzeczywistym czasie z prowadzącym prelekcję lub warsztat. Zamienia każdy ze smartfonów, na sali, w mikrofon. Narzędzie może służyć także do zadawania pytań w formie tekstowej, przeprowadzania ankiet, sondaży czy komentowania prezentacji. Zapewnia też możliwość identyfikacji uczestników i osób, które zadają pytania, a także tematu, jaki chcą poruszyć. Jak przekonują pomysłodawcy, ich rozwiązanie zwiększa zaangażowanie uczestników wydarzenia średnio o 800 proc. Firma w najbliższym czasie planuje zwiększyć zespół sprzedażowy i samą sprzedaż. Chce też dokończyć prace nad eventechhub w USA, które zrzesza największe i najlepsze firmy z branży eventowej.

 •  

  Admadeg

  Firma stworzyła aplikację umożliwiającą zamawianie i kupowanie drobnych prezentów znajomym czy rodzinie. To, co wyróżnia produkt Admadeg, to czas realizacji zamówienia – od momentu wyboru prezentu, poprzez płatność, aż po wysyłkę kodu uprawniającego do odbioru upominku mija tylko kilkanaście sekund. Płatność odbywa się z poziomu telefonu (płatności elektroniczne PayU, PayPal). Do tej firmie udało się stworzyć wersję beta systemu, która została wypróbowana przez kilkudziesięciu użytkowników. Obecnie pracują nad wersją produkcyjną aplikacji oraz szukają partnerów biznesowych. Ich mocną stroną jest to, że w Polsce nie istnieje taka usługa. Na rynku krajowym mają dużą konkurencyjną przewagę.

 •  

  Anima

  Anima to designerskie urządzenie elektroniczne, które działa w oparciu o technologię bluetooth. Jego główną funkcjonalnością jest tworzenie przypomnień opartych na konkretnych miejscach, przykładowo w domu lub w biurze, i dostarczanie wiadomości lub przypomnień na telefon użytkownika dokładnie w momencie zbliżenia się do urządzenia. Rozwiązanie aktualnie jest w fazie działającego prototypu. Obecnie start-up planuje rozpocząć produkcję masową urządzenia, ale by tak się stało, musi znaleźć źródło finansowania. Poszukuje też dystrybutorów oraz osób zajmujących się industrial designem i produkcją seryjną obudów.

 •  

  Brainattach

  Brainattach stworzył technologię pozwalającą na mierzenie emocji i stopnia zaangażowania za pośrednictwem eeg. Urządzenie bezpośrednio reaguje na stany emocjonalne użytkownika, bez konieczności uczenia się sterowania nim. Algorytm, na którym opiera działanie, przewyższa dokładnością wszystkie inne dostępne na rynku, co zostało przetestowane na ponad 400 osobach i podlega procesowi patentowemu. Jednym z zastosowań jest wykorzystanie technologii w treningach graczy e-sportu, którym ma pomóc w zwiększeniu wydajności i kontroli nad skupieniem i zaangażowaniem. Rozwiązanie ma być odpowiedzią na potrzeby m.in. największych firm na świecie – Facebook, Dell, Microsoft, IBM. Start-up posiada trzy działające i wykorzystywane prototypy.

 •  

  Chaliso

  Chaliso to aplikacja dla osób uprawiających sport. Ma upraszczać umawianie się na wspólne uprawianie sportu. Aplikacja pozwala na zakładanie wydarzeń sportowych oraz dołączanie do nich. Dzięki niej możliwe jest uprawianie sportu z osobami, których do tej pory nie znaliśmy. Dostępne są w niej wydarzenia organizowane przez ośrodki sportu i rekreacji oraz inne instytucje (np. kluby fitness). Chaliso już działa i jest dostępna do pobrania z Google Play oraz App Store. Obecnie start-up skupia się na pracy nad budową marki Chaliso oraz rozpoznawalnością aplikacji. Stale pracuje nad poprawą funkcjonalności aplikacji i dodawaniem do niej nowych funkcji.

 •  

  Clubber

  Clubber to produkt skierowany do klubów muzycznych oraz ich klientów. Ma za zadanie połączyć klienta z klubami oraz kluby z klientami. Start-up w kolejnych odsłonach aplikacji planuje dodać możliwość analizy ruchu klientów w klubie oraz sprzedaży biletów, a użytkownikom możliwość randkowania z innymi osobami w danym klubie. Clubber składa się z 3 osobnych, ale połączonych ze sobą aplikacji: Aplikacji Administratora (gotowa), Aplikacji dla Managera klubu (gotowa) oraz Aplikacji dla użytkownika końcowego, czyli klubowicza (w trakcie realizacji). Jak zapewnia zgłaszający, obecnie na rynku nie ma rozwiązania, które miałoby takie możliwości.

 •  

  Comer

  Comer to aplikacja mobilna, dzięki której zamówisz posiłek w lokalu, nie wołając kelnera, a wykorzystując własny telefon. Wystarczy wskazać numer stolika, wybrać ulubione danie z interaktywnego menu i zapłacić w aplikacji. Można także zarezerwować stolik i zamówić z góry, dodatkowo oszczędzając czas. Aplikacja zawiera rozbudowane menu z recenzjami i zdjęciami poszczególnych dań. Aktualnie start-up jest w fazie rozwijania MVP. Zakwalifikował się do dwóch akceleratorów: w CZIiTT przy Politechnice Warszawskiej, a także Top 10 Startup Program przy Stowarzyszeniu SAR.

 •  

  divideyou.com

  divideyou.com stworzył platformę pozwalającą na uzyskanie dóbr i usług na rynku w cenie 30 proc. obecnych cen rynkowych danego produktu i pozwalającą jednocześnie na wzrost zamożności konsumenta. Ma być to możliwe dzięki zmianie zasad obrotu kapitałem. Platforma daje przedsiębiorstwom bezodsetkowy kapitał, a właścicielowi kapitału tańsze dobra i usługi. Rozwiązanie wpasowuje się w popularny obecnie trend sharing economy. Zgłaszający dodaje, że nie posiada informacji o podobnym rozwiązaniu na świecie. Firma poszukuje partnerów biznesowych, którzy będą w stanie kopiować ich rozwiązania do innych krajów oraz będą posiadali odpowiedni kapitał startowy na uruchomienie platformy w innym kraju.

 •  

  Ecomondo

  Ecomondo to mobilna aplikacja przeznaczona do promowania i wynagradzania ekologicznych zachowań wśród osób, firm i stowarzyszeń. Fani Eco będą korzystać z aplikacji, aby śledzić swoje ekologiczne wysiłki i mierzyć ich wpływ na środowisko. Za bycie Eco przyznawane będą punkty, które zapewnią zniżki w sklepach ekologicznych i finansowanie organizacji ekologicznych. Ekologiczne sklepy będą łączyć ekologicznych fanów z rolnikami ekologicznymi. Jak wskazują autorzy projektu, na rynku obecnie nie ma aplikacji ekologicznej, która łączy bezpośrednio fanów eco z producentami eco. Obecnie start-up szuka głównego inwestora i pracuje nad modelem biznesowym.

 •  

  Esportfield.com

  Findplayer to e-sportowa platforma internetowa analityczno-społecznościowa, która umożliwi łączenie zawodników z drużynami, trenerami, managerami i sponsorami. Wykorzystanie statystyk umożliwia odzwierciedlanie umiejętności i charakterystykę zawodników. Dodatkową funkcją będzie włączenie widzów, którzy dostaną możliwość kreowania graczy poprzez podążanie za nimi (,,followersi’’) i głosowanie na swoich faworytów. Platforma umożliwi też parowanie graczy między zawodnikami o zbliżonych lub całkiem odmiennych umiejętnościach, co ma pozwolić na wyłonienie zdolnych zawodników. Za cel na najbliższe miesiące start-up stawia sobie zbudowanie serwisu web, do końca 2018 zdobycie kilku tysięcy użytkowników. Na początku 2019 r. stworzenie aplikacji mobilnych.

 •  

  findspace.pl

  findspace.pl to market place oparty na systemie SaaS. Rozwiązanie przeznaczone jest dla właścicieli lokali i obiektów oferowanych pod wynajem krótkoterminowy na różnego rodzaju eventy. Obecnie w bazie znajduje się już ponad 200 lokalizacji na terenie Warszawy. Narzędzie pomaga uniknąć czasochłonnego wyszukiwania lokali, ułatwia szybki dostęp do cen, zapewnia informację o parametrach lokali czy aktualne zdjęcia, które obrazują stan faktyczny. W tym zakresie już współpracuje z agencjami PR. W najbliższym czasie firma chce pojawić się ze swoim rozwiązaniem w kolejnych dużych miastach.

 •  

  Fit&Match

  Fit & Match to internetowa strona ogłoszeń, na której, dzięki technologii 3D, kupujący będą mogli przymierzać stroje online. Użytkownicy Fit & Match dzielą się na dwa typy: kupiec i sprzedawca. Aplikacja będzie tworzyła model 3D ciała według wprowadzonych pomiarów. Te dane zostaną zapisane na koncie, dzięki czemu będzie można go szybko używać za każdym razem. Serwer odbiera dane użytkownika i przesyła je do narzędzia projektowania 3D – Marvelous Designer. Jest to główny silnik w aplikacji. Obecnie firma szuka partnera biznesowego, który zapewni jej wsparcie finansowe. Poszukuje też wysoko wykwalifikowanego specjalisty w sferze programowania.

 •  

  Foodero.me

  Foodero to aplikacja, która pozwala użytkownikom zamówić jedzenie i zapłacić za rachunek w barze czy restauracji bez konieczności oczekiwania kelnera. W ten sposób oszczędza ich czas. Narzędzie przez to pozwala właścicielom firm zwiększyć dochody, lepiej zarządzając posiadaną liczbą stołów, lub zmniejszyć koszty prowadzenia działalności poprzez zmniejszenie liczby potrzebnych kelnerów. Start-up w pierwszej połowie 2018 r. chce rozpocząć testy w restauracjach. Główną przeszkodą, z jaką musi sobie poradzić, jest finansowanie prac nad tym rozwiązaniem.

 •  

  Future Glass

  Multimedialny kombajn bazujący na systemie Android, z dotykowym ekranem o przekątnej minimum 21,5” w rozdzielczości FullHD wpisany w lustro lub front kuchenny – tak w skrócie można opisać produkt stworzony przez Future Glass. Lustro/front ma wbudowaną kamerę internetową, głośniki stereo, łączności BT i WiFi, umożliwia włączenie modułu TV. Pozwala wprowadzić do przestrzeni dotąd zarezerwowanej dla tradycyjnych rozwiązań najnowsze technologie. Poza byciem multimedialnym centrum rozrywki i „bycia online” daje możliwość sterowania bramą, roletami czy videodomofonem. Jak zapewnia zgłaszający, produkt jest zupełną nowością, jeśli chodzi o Polskę. Sprzedaż luster ruszyła w styczniu.

 •  

  Image4you

  Image4you pozwala na drukowanie zdjęć ze smartfona z każdego miejsca na świecie, a następnie otrzymanie ich w formie pocztówki, polaroidów, kalendarza, gry memo. Gotowe zdjęcie można wydrukować z dostawą pod wskazany adres, udostępnić w mediach społecznościowych, wysłać za pośrednictwem maila czy komunikatora. Aplikacja już funkcjonuje w 10 językach, jest darmowa i dostępna zarówno na iOS, jak i Androida. Poza robieniem zdjęcia (lub wybrania go z galerii) pozwala na jego obróbkę (filtry), wstawienie tekstu czy stempli tematycznych. Obecnie firma szuka dobrego księgowego, który zająłby się finansową stroną biznesu, a także wsparcia marketingowego. W najbliższych miesiącach chce wyjść na rynki zagraniczne.

 •  

  INSBID

  INSBID to platforma aukcyjna łącząca klientów z agentami ubezpieczeniowymi. Zapewnia łatwy sposób zakupu polisy bez konieczności spotkania z agentem i podpisywania dokumentów. Użytkownicy będą mogli porównać złożone oferty, wybrać najlepszą oraz złożyć zamówienie online. Ubezpieczyciele otrzymają zaś ogólnopolski zasięg dla swoich usług. Start-up jest na etapie rozwoju produktu, planuje wystartować jeszcze w tym roku. W przeciwieństwie do dostępnych na rynku stron porównawczych, które prezentują jedynie standardowe, katalogowe oferty, INSBID umożliwi prezentowanie ofert dostosowanych do potrzeb użytkowników. Jak wyjaśniają pomysłodawcy, rozwiązanie nie ma bezpośredniego konkurenta, ponieważ obecnie agenci nie sprzedają polis online.

 •  

  Intoo

  Intoo to aplikacja mobilna, która pomaga w realnym świecie łączyć ludzi, dzielić pasje i miło spędzać czas. Narzędzie nie opiera się na tworzeniu avatarów. Zapewnia dostęp do informacji o tym, co można robić razem z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach oraz do informacji o ciekawych wydarzeniach. Usługa kierowana jest głównie dla osób aktywnych z potrzebą do socjalizacji. Startup właśnie udostępnił aplikację w Google Play oraz App Store. Obecnie szuka wsparcia finansowego. Firma w Q2 2021 planuje osiągnąć 10 M userów.

 •  

  ITSG Retail

  ITSG Retail oferuje oprogramowanie pod nazwą Eldorado. System służy sieciom handlowym do zarządzania tzw. egzekucją detaliczną, czyli procesami i standardami w placówkach handlowych. Oprogramowanie umożliwia efektywne zarządzanie dużą liczbą placówek rozproszonych geograficznie. Innowacja, którą wprowadza ITSG Retail, polega na zastąpieniu tradycyjnych form wymiany informacji (wizyta fizyczna, telefon, e-mail) pracą w aplikacji z interfacem na urządzeniach mobilnych. Obecnie firma szuka klientów oraz dostawców, którzy zlecają sieciom realizację promocji w miejscu sprzedaży. W 2018 start-up chce mieć 15 użytkowników.

 •  

  Love The Dress

  Love The Dress to platforma, która umożliwia pannom młodym spełnienie marzeń o ślubie w sukni od najlepszych projektantów – oferuje usługę wypożyczenia markowych sukienek za ułamek ich ceny katalogowej. W marcu 2018 start-up uruchomił kolejną usługę – niedostępną dotychczas zarówno w Polsce, jak i Europie. Klientki same mogą dodać na stronę swoją sukienkę i zarabiać na jej wypożyczaniu. Z każdego wypożyczenia otrzymują 50 proc. po odjęciu podstawowych kosztów takich jak pralnia czy kurier. Firma obecnie poszukuje partnera biznesowego, który wesprze ich finansowo. W najbliższym czasie chce zwiększyć zespół i ruszyć z kampanią marketingową.

 •  

  LUDMO

  LUDMO to projekt ukierunkowany na analizę ruchu zawodników, w szczególności piłkarzy. Rozwiązanie w miejsce drogich czujników wykorzystuje standardowe telefony, dzięki czemu pozwala na oferowanie usług analizy także w klubach o niskim budżecie. Do samej analizy wystarczy kilkuletni telefon nawet bez karty SIM. Na początku 2018 firma podpisała umowy z pierwszymi klubami – Odra Opole oraz Podbeskidzie Bielsko Biała – oba z 1 ligi. Prowadzi negocjacje z kolejnymi. W przyszłości LUDMO chce stworzyć własne czujniki, tak by również topowym zespołom oferować swoje rozwiązania. Firma otrzymała pierwsze dofinansowanie ze strony anioła biznesu. Szuka dodatkowych źródeł finansowania.

 •  

  MergeBit Analyzer

  Start-up oferuje proste w użytkowaniu oprogramowanie do analityki internetowej. Wtyczki integrują się automatycznie ze sklepem internetowym i łączą się z chmurą w jednym prostym kroku – po skopiowaniu wygenerowanego unikatowego klucza. Nie jest wymagana znajomość JavaScript, edycja kodu źródłowego strony WWW czy zatrudnianie specjalistów. Dane nt. zachowania klientów zbierane są dokładniej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. Zmiany na stronie sklepu (modyfikacja podstron, interfejsu) nie wymagają aktualizacji konfiguracji narzędzia. MergeBit Analyzer m.in. szuka osób ze sporą wiedzą z zakresu marketingu internetowego.

 •  

  NShake - aplikacja suplementów sportowych

  NShake oferuje rozwiązanie skierowane do osób uprawiających zdrowy tryb życia i korzystających z suplementów sportowych. Produkt składa się z dwóch elementów – suplementu sportowego w zamkniętej foremce oraz specjalnego shakera z mechanizmem otwierającym foremkę. Umożliwia podawanie proszku w formie zamkniętej – bezkontaktowej i w odmierzonej ilości. Otwarcie foremki i wysypanie proszku następuje w shakerze po jego zamknięciu, przez co cały proces jest dużo łatwiejszy i bardziej higieniczny. NShake w najbliższym czasie zostanie poddany testom przez użytkowników.

 •  

  ParrotOne

  ParrotOne to 2 produkty – aplikacja mobilna do komunikacji oraz inteligentna klawiatura dotykowa (hardware). Mają ułatwić życie osobom niepełnosprawnym ruchowo i seniorom, którzy mają kłopoty z trafianiem w odpowiednie klawisze czy wybieraniem znaków diakrytycznych. Cała funkcjonalność, wbudowane rozwiązania i interfejs użytkownika, są od podstaw dostosowane do możliwie jak najłatwiejszego wprowadzania tekstu przy uwzględnieniu ograniczeń fizycznych chorych. Innowacyjny i unikalny jest sposób wprowadzania i budowania tekstu, wbudowane funkcje ułatwiające i przyspieszające pisanie, zintegrowany tłumacz i jego sposób działania, dostosowany interfejs użytkownika do osób niepełnosprawnych itd. Start-up znajduje się w fazie prototypu.

 •  

  Perkspotting

  Perkspotting to platforma społecznościowa typu peer-to-peer, która umożliwia użytkownikom dzielenie się zniżkami. Produkt ma zostać uruchomiony w maju 2018. Jak informują pomysłodawcy, do tej pory na rynku nie ma podobnego rozwiązania. Obecnie firma bada m.in., czy użytkownicy są skłonni zapłacić roczną opłatę członkowską za korzystanie z platformy. Jednocześnie skupia się na budowaniu platformy opartej na blockchainie i dodaniu nowych kluczowych funkcji. Poszukuje wparcia z zakresu finansowania, HR oraz mentoringu.

 •  

  Real Soccer Manager

  Real Soccer Manager postawił sobie ambitny cel – zrewolucjonizować świat piłki nożnej. Start-up chce połączyć świat rzeczywisty z wirtualnym poprzez możliwość ingerencji graczy w prawdziwy zespół. Aplikacja na telefon ma umożliwić fanom piłki głosowanie nad transferami nowych zawodników czy ustawieniem zespołu w kolejnym meczu, jak również zarządzanie budżetem klubu. Użytkownicy będą mogli współtworzyć zespół, nie kupując akcji drużyny. Dodatkowo każdy mecz i trening będzie transmitowany w technologii HD oraz 360 stopni. Obecnie firma szuka partnera finansowego z wiedzą i kompetencjami na temat AR.

 •  

  RecoFace

  RacoFace proponuje rozwiązanie, które na europejskim rynku jest w pełni innowacyjne. Start-up chce wbudować w bankomaty mechanizm wykrywania twarzy przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (dwuetapowy system weryfikacji), który umożliwiałby wypłacanie niewielkiej ilości gotówki bez potrzeby wpisywania kodu lub bez użycia karty. Ponadto powstałby system współpracy międzybankowej oparty na technologii blockchain, który polegałby na zapisywaniu i przypisywaniu wypłacania/wpłacania gotówki w bankomatach dla konkretnej twarzy, tworząc wielką bazę danych dostępną jedynie dla banków współpracujących ze sobą. Projekt jest aktualnie w fazie pomysłu.

 •  

  Rentifer

  Rentifer bazuje na ogólnoświatowym trendzie „sharing economy”. Za pomocą internetowej platformy usługowej start-up oferuje nowatorski i bezpieczny system wynajmowania przedmiotów. Platforma da możliwość weryfikacji użytkowników podczas rejestracji i umożliwi zgłaszanie uwag do przedmiotu – udostępnia zwiększający zaufanie system ocen i komentarzy. Dodatkowo platformowa oferować będzie możliwość ubezpieczenia przedmiotu. Firma jest na końcowym etapie tworzenia platformy, chce to zrobić w 2Q 2018. Obecnie poszukuje głównie wsparcia finansowego, które wykorzysta do promocji projektu oraz firmy mogącej zaoferować ubezpieczenie przedmiotów oferowanych na platformie.

 •  

  Revas

  Obecnie 80 proc. firm w Polsce upada w 1. lub 2. roku działalności. Revas stworzył branżowe symulacje biznesowe dla szkół, uczelni oraz biznesu, które mają uświadomić uczestnikom, na czym w praktyce polega prowadzenie biznesu. Symulacje dostosowane są do konkretnych branż, także poziom zaawansowania odpowiada specyfice branż. Aktualnie start-up ma gotowe 7 symulacji: Firma transportowa, Warsztat samochodowy, Salon fryzjerski, Salon kosmetyczny, Serwis IT, Biuro podróży oraz Firma remontowa. Firma szuka osób, które podzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu rynku edukacyjnego.

 •  

  Runvido

  Dzięki aplikacji Runvido każdy obraz statyczny można zamienić w dowolny film, który może być zapisany na istniejących już w przestrzeni obrazach statycznych. Wszystko to dzięki wykorzystaniu technologii augmented reality. Rozwiązanie ma pomóc w usprawnieniu komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem zewnętrznym. By odczytywać miliony informacji nie potrzeba dodatkowych urządzeń, kodów QR, technologii typu NFC czy bluetooth. Odtworzenie filmu nie wymaga również otwierania stron internetowych czy specjalnych linków. Potrzebny nam jest tylko smartfon z aplikacją RUNVIDO.

 •  

  ShopMe

  ShopMe to aplikacja do zakupów społecznościowych, która pozwala zamówić dowolne zakupy i dostarczyć je pod same drzwi. Odpowiadać za to będą np. kierowcy UberEats, którzy chcieliby wypełnić luki czasowe, studenci, sąsiedzi czy jakiekolwiek inne osoby posiadające tę aplikację. ShopMe nie ma ograniczeń terytorialnych, nie ma potrzeby zatrudniania nikogo i nie ma potrzeby podpisywania jakichkolwiek umów o współpracy między osobami składającymi zamówienie, dostawcami i łańcuchami rynkowymi. W najbliższym czasie firma chce uruchomić rozwiązanie w Warszawie, następnie w kolejnych największych miastach Polski.

 •  

  Tutorial Online

  Tutorial Online jest unikatowym na polskim rynku rozwiązaniem z obszaru Customer Experience, które w istotnym stopniu poprawia poziom satysfakcji użytkownika na poziomie obsługi User Interface. Wspiera użytkowników wewnętrznych organizacji, w ramach obsługi aplikacji IT oraz użytkowników stron WWW. Ułatwia realizację procesów biznesowych czy wypełnianie formularzy. Dzięki interaktywnym podpowiedziom, dokładnie wskazuje miejsca w aplikacji, które użytkownik powinien uzupełnić, kliknąć, wybrać, aby ukończyć zadanie. Wspiera zarządzanie kontentem strony, nie wymagając jednocześnie posiadania umiejętności programistycznych.

 •  

  Venture Technology

  Start-up zajmuje się tworzeniem gier oraz instalacji interaktywnych, które wypożycza branża eventowa. Do tej pory z instalacji Venture Technology korzystała Grupa Pracuj.pl. Była to podłoga o wymiarach 2mx2,5m, której funkcjonalność polega na grze w odbijanie piłeczki poprzez stawanie na świecących panelach. Firma pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami. Powstające gry i instalacje są od początku do końca w ykonywane przez nią. Swoją p rzewagę widzi w tym, że jej produkty to połączenie techniki cyfrowej z fizycznymi elementami gier. Pozwala to na nowoczesną rywalizację przy zachowaniu rzeczywistego kontaktu z drugim człowiekiem.

 •  

  VR Driving Academy

  VR Driving Academy symulator jazdy VR, który zawiera prawdziwą mechanikę jazdy, przepisy drogowe i różne trudne sytuacje, które mogą wystąpić na drodze. Narzędzie składa się z zestawu słuchawkowego VR, symulatora jazdy i niestandardowej aplikacji, która sprawdza posłuszeństwo użytkownika wobec kodu ruchu. Obecnie start-up eksperymentuje z mechaniką jazdy, projektowaniem modeli 3D dla pojazdów i środowiska oraz tworzeniem logiki do badania znajomości kodu ruchu przez użytkownika. Firma szuka konsultanta, który ma lepszy wgląd w edukacyjny rynek motoryzacyjny w Polsce.

 •  

  WOSHWOSH

  WoshWosh to pierwsza na świecie firma zajmująca się odnową, naprawą, czyszczeniem i personalizacją obuwia. Od startu (lipiec 2015) odnowili ponad 20 tys. butów, zostawionych przez ponad 14 tys. klientów. Strat-up oferuje też możliwość wysyłki butów (e-commerce) za pomocą kuriera bądź paczkomatu. Firma tworzy nie tylko nowe miejsca pracy, ale też nowy zawód, jakim jest „renowator obuwia”. W najbliższej przyszłości WoshWosh chce stworzyć park maszynowy, aby przeskalować biznes (w 70 proc. zastąpić pracę ludzi pracą maszyn). Rozwinąć e-commerce, aby ułatwić klientom korzystanie z usługi oraz wejść na rynek niemiecki.

 •  

  Yosh.AI

  Pomysłodawcy Yosh.AI postawili sobie za cel zrewolucjonizowanie zakupów modowych online. Użytkownikom oferują inteligentnego Asystenta zakupowego opartego na sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to, wraz z innymi innowacyjnymi rozwiązaniami wykorzystującymi Machine Learning, które zarówno zwiększają sprzedaż, jak i znacznie ograniczają koszty poprzez wprowadzenie automatyzacji, oferowane jest dla sklepów modowych w skali globalnej. Innowacyjne rozwiązania, jak np. model umożliwiający auto-tagowanie, czyli automatyczne opisywanie produktów poprzez zastosowanie analizy obrazu, wykorzystane do wyszukiwania produktów (image search engine), stanowią o przewadze konkurencyjnej na skali światowej. Firma szuka zarówno inwestora finansowego, jak i partnera biznesowego.

 •  

  ZweryfikujFirmę.pl

  Start-up zajmuje się analizą danych finansowych z Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Na ich podstawie stworzyli aplikację dla biegłych rewidentów automatyzującą niektóre z procedur audytowych. Aplikacja działa od marca 2018 r. W najbliższym czasie firma chce rozpocząć prace nad produktami dla przedsiębiorstw. Planuje zaoferować rzetelny certyfikat dla przedsiębiorców chcących uwiarygodnić się w oczach swoich kontrahentów. Firma chce też działać jako pośrednik między przedsiębiorstwami chcącymi sprawdzić obecną sytuację finansową kontrahenta. Szuka partnera biznesowego, który pomoże jej w dotarciu do nowych klientów.

ENVIRONMENT. Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

 •  FINALISTA

  Handerek Technologies - Converting plastic to fuel

  Handerek Technologies specjalizuje się w technologii plastikowej, która umożliwia komercyjne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na całkowicie rafinowany olej napędowy EN590 i frakcje benzyny EN228 pod ciśnieniem atmosferycznym. Oferowane przez nich rozwiązanie potrafi przetwarzać nieumyte mieszane odpady polimerowe, w szczególności poliolefiny (PP, PE, PS), które tworzą 70 proc. odpadów komunalnych. W 2017 r. otrzymali patent na reaktor, teraz oczekują na patent w procesie pełnej instalacji. Ich rozwiązanie spełnia wymogi dyrektywy UE w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie start- up szuka inwestora finansowego lub sektorowego, który może nie tylko zainwestować w firmę, ale także doradzać i rozwijać się z nimi.

 •  FINALISTA

  InnoGea Sp. z o.o.

  InnoGea to start-up utworzony w celu badań i rozwoju technologii katalitycznych wykorzystywanych w energetyce, górnictwie i przetwarzaniu odpadów. Podstawowy produkt jest InnoVAM. Jak zapewnia start-up, jest to przełomowa w skali globalnej technologia polegająca na utlenianiu metanu wydobywającego się z szybów wentylacyjnych kopalni węgla kamiennego, z wykorzystaniem katalizatora w reaktorze RCO/CFRR, przy czym stężenie metanu jest wstępnie podwyższone na adsorberze. Rozwinięciem procesu jest produkcja chłodu na potrzeby klimatyzacji podziemnych stref pracy górników. Produkt jest na etapie negocjacji budowy pilota w kopalni. Spółka uzyskała 3 mln zł dofinansowania z EFRR, jest wspierana przez fundusz preseed venture capital (Sarmatia Ventures), współpracuje z trzema jednostkami naukowymi, jest w trakcie kolejnej rundy dofinansowania z funduszu inwestycyjnego.

 •  FINALISTA

  Innoaux Sp. z o.o.

  Start-up jest autorem dwóch projektów – HOCUS i EMS-NIOL. Oba integrują energetykę zawodową z transportem i potrzebami życia codziennego – ogrzewanie i ciepła woda. Działanie systemów opiera się na magazynowaniu energii w postaci wodoru i tlenu pozyskiwanych z elektrolizy wody. Obiekty mają wbudowane ogniwa paliwowe (wodorowe), które przetwarzają na prąd, tlen i wodór, kiedy jest deficyt energii w KSE. Narzędzia mają interfejsy do ładowania samochodów wodorowych oraz samochodów elektrycznych w każdym standardzie. Z systemami zintegrowane będę samochody z napędem wodoro-tlenowym. Obecnie firma szuka inwestora z obszaru VC, który skupia się inwestycjach w energetykę przyszłości, ochronę powietrza w aglomeracjach miejskich.

 •  

  AQUARes

  Start-up oferuje system retencyjno-energetyczny służący do retencjonowania wody deszczowej w obszarach zwartej zabudowy miejskiej. Dodatkowo umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlania zewnętrznego budynków. System jest obecnie na etapie budowy modelu w skali półtechnicznej. Start-up został zakwalifikowany do objęcia wsparciem merytorycznym przez Polski Fundusz Rozwoju, szuka też strategicznego inwestora. Innowacyjność tego narzędzia polega m.in. na wykorzystaniu sterowalnego, rozproszonego systemu do retencjonowania wody. To też wyróżnia go na tle konkurencji, której systemy bazują na tradycyjnych zbiornikach retencyjnych lub retencji kanałowej.

 •  

  Degrum

  Firma stworzyła przystanek, na którym powietrze jest wolne od zanieczyszczeń. Osoby podróżujące komunikacją miejską każdego dnia na przystanku spędzają od 20 do 30 minut, stojąc wewnątrz takiego urządzenia, będą mogły oddychać powietrzem wolnym od smogu i zanieczyszczeń. Idea, jaka przyświeca start-upowi, zakłada stworzenie stref wolnych od smogu. Strefy takie mogą stanowić przystanki, stragany, miejsca spotkań, enklawy itd. Obecnie Degrum ma gotowy projekt techniczny oraz wizualizację architektoniczną przystanku. Posiada też opracowany model biznesowy. Firma poszukujemy partnera biznesowego dla pozyskania kapitału na start.

 •  

  DEMECO Sp. z o.o.

  Start-up pracuje nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnej technologii produkcji zero- i niskoemisyjnych biopaliw II generacji – bioeteru dimetylowego (bioDME) i/lub paliw alternatywnych – eteru dimetylowego CH3OCH3 (DME), w systemie rozproszonym w celu wykorzystania energii pochodzącej z odpadów w gospodarce cyrkulacyjnej. W oparciu o indywidualną koncepcję reaktora syntezy DME Rzecznik Patentowy przeprowadził badanie stanu techniki, wyniki wskazują, że projekt jest rozwiązaniem nowym. Dodatkowo zaproponowane przez DEMECO rozwiązanie (bioDME) ma poparcie z Ministerstwa Energii. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu procesu syntezy bezpośredniej DME w małej i średniej skali z możliwością wykorzystania w procesie CO2. Obecnie spółka szuka partnera biznesowego.

 •  

  Kunagone S.A.

  Start-up stworzył zapachowy odstraszacz na kuny, w postaci zawieszki. Preparat oparty jest na mieszance sierści z kilku psów (odpad pozyskiwany z saloników fryzjerskich). Nie jest szkodliwy dla zwierząt, nie wyrządza żadnej szkody kunom. Miejsca, w których jest zawieszony, są omijane przez kuny. Produkt został wprowadzony na rynek w kwietniu 2017 roku. Kupimy go m.in. w sieci Carrefour, Majster czy Merkury Market. Firma współpracuje z Autopartner S.A. i Platinum Oil. Aktualnie start-up zorganizował kampanię equity crowdfundingu, dzięki której chce zdobyć pieniądze na rozwój. Szuka też partnerów, którzy wesprą ich działania.

 •  

  Natural Components

  Natural Components oferuje technologię opartą na nowym typie hydrolizy ciągłej. Proces jest w stanie przetwarzać biomasy, np. słomę konopi przemysłowej, wysłodki buraczane, drzewo liściaste lub inne surowce bogate w związki organiczne typu: celuloza, lignina, pektyny, hemicelulozy itp. Cały proces jest nieinwazyjny, a poszczególne związki pozyskiwane są w czystej postaci. Start-up ma za sobą testy laboratoryjne w układzie statycznym. Do wykonania ma testy w układzie ciągłym, dynamicznym. Technologia ma być alternatywą, która da szansę na przetwórstwo biomas w sposób zrównoważony i ekoświadomy.

HEALTH&BIOTECHNOLOGY. Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

 •  FINALISTA

  Genomtec

  Przenośne laboratorium, które mieści się w kieszeni – to produkt, którym Genomtec chce podbić rynek medyczny. Analizator laboratoryjny, który znajduje się na chipie w ciągu zaledwie 20 minut jest w stanie w 100 proc. wykryć obecność DNA lub RNA w dowolnym materiale genetycznym. Identyfikuje wirusy, bakterie, mutacje genetyczne, grzyby. Opiera się on na metodzie INAAT (izotermiczna metoda Nucleic Acid Amplication). Autorska metoda detekcji SNAAT™ (Streamlined Nucleic Acid Amplification Technology) oraz urządzenie chronione są międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi. Obecnie firma poszukuje partnera biznesowego, który działa na rynku diagnostyki ludzkiej. Potrzebuje też wsparcia w obszarze finansowym oraz wiedzy i kompetencji.

 •  FINALISTA

  Medical Simulation Technologies

  Medical Simulation Technologies zajmuje się produkcją i sprzedażą zaawansowanych symulatorów medycznych dedykowanych do trenowania lekarzy specjalistów. Symulator echokardiografii przezprzełykowej jest pierwszym wdrożonym produktem firmy. Opracowane rozwiązania głównie służą do szkolenia lekarzom kardiologom. Filarem rozwiązania jest opracowanie modeli serca bazujących na retrospektywnym badaniu zrealizowanym metodą tomografii komputerowej. Są to modele serca prawdziwych pacjentów, a nie ich syntetyczne odpowiedniki tworzone przez grafików. Obecnie MST planuje wytworzenie nowych symulatorów, m.in. punkcji przegrody międzyprzedsionkowej, symulatorów specjalistycznych zabiegów mikroinwazyjnych wybranych struktur serca.

 •  FINALISTA

  Spectre

  Produktem, nad jakim pracuje Spectre, jest platforma do analizy danych biologii molekularnej, a konkretnie obrazowania spektrometrią mas. Rozwiązanie pozwala zarówno na badania w zakresie przyczyn powstawania nowotworów lub chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimer, Parkinson itd.), ale też diagnostyki guza, planowania terapii czy projektowania leków. Firma ma już działający prototyp, natomiast do pełnego wdrożenia potrzebuje dołączenia do platformy kolejnych algorytmów. Jak zapewniają jej przedstawiciele, rozwijane oprogramowanie ma szansę być jednym z pierwszych w dziedzinie MSI, które pozwala na swobodne wykorzystanie najnowszych zdobyczy nauki w sposób scentralizowany, ze wsparciem dla ustandaryzowanych formatów danych.
 •  

  3mind Solutions

  Firma stworzyła aplikację do zawierania e-kontraktów przeznaczoną dla producentów współpracujących z aptekami i sklepami. System umożliwia monitoring kontraktów czy ich rozliczanie i raportowanie. Dodatkowa korzyść, jaką daje, to wykorzystanie danych sprzedażowych, co pozwala generować „szyte na miarę” kontrakty dla każdej apteki i sklepu. Oferowany produkt uzupełnia tradycyjne CRM. Cele, które przed sobą stawia start-up, to zdobycie do końca 2018 r. dwóch nowych klientów oraz rozbudowa działu R&D. By to osiągnąć, muszą pokonać trudność w dotarciu do osób decyzyjnych w firmach oraz zdobyć pieniądze na rozwój R&D.

 •  

  babydoc24.com

  Start-up stworzył medyczny symptom-checker wspomagany sztuczną inteligencją (AI) przeznaczony wyłącznie dla pacjentów pediatrycznych (aplikacja iOS/Android oraz portal www). System po zebraniu wywiadu podpowie rodzicom, czy objawy, jakie ma ich dziecko, są na tyle poważne, że należy natychmiast udać się do lekarza, czy jest to np. zwykłe przeziębienie, które może być leczone w domu. Innowacyjność tego produktu polega na wykorzystaniu AI, dzięki czemu checker ma stawiać bardziej dokładne diagnozy i poniekąd odzwierciedli sposób myślenie lekarza. Obecnie start-up jest na etapie prac nad MVP. Poszukuje partnera biznesowego i źródeł wsparcia finansowego.

 •  

  SmartBerries

  Start-up stworzył szybki i mobilny test do badania zawartości polifenoli (grupa antyoksydantów) w owocach i przetworach owocowych. Zestaw składa się z pasków testowych, butelki z odczynnikiem oraz aplikacji na telefon do interpretacji wyników. Takie badanie do tej pory można było wykonywać wyłącznie w laboratoriach. Teraz test można robić na owocach w każdym miejscu i przez osobę bez wiedzy chemicznej. Pozwoli to badać owoce przed zakupem i przetworzeniem, co zapewni wysoką jakość zdrowotną produktu końcowego. Firma szuka osoby z doświadczeniem w rozwoju biznesu, szczególnie na rynku azjatyckim oraz źródeł finansowania kampanii edukacyjnej na temat polifenoli.

 •  

  SupraCare

  SupraCare to nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej. Składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej, przeznaczonej do planowania i monitorowania pracy w ośrodku, oraz aplikacji mobilnej, za pomocą której personel wyświetla zadania i raportuje ich wykonanie. Narzędzie pomaga planować i jednocześnie raportować swoją pracę. Rozwiązanie działa już w ośrodku DPS Syrena oraz LuxMed. Przewagą SupraCare nad konkurencją (istnieje głównie w UK) jest zebranie wszystkich niezbędnych elementów, które usprawnią parę w ośrodkach i nie będą wymagać dodatkowych narzędzi. Firma poszukuje wsparcia handlowego.

NEW INDUSTRY. Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny

 •  FINALISTA

  3YOURMIND

  Firma stworzyła dwie platformy. 3YOURMIND Enterprise poprawia wydajność przemysłowego wykorzystania druku 3D. Rozwiązanie pozwala obniżyć koszty produkcji oraz zmniejszyć czas pracy nad projektami. 3YOURMIND E-commerce oferuje automatyzację analizy plików CAD oraz procesu przyjmowania zamówień dla klientów. Umożliwia też błyskawiczną naprawę plików i wycenę wydruków. Do tej pory z tych rozwiązań korzysta Siemens, Volkswagen czy GKN. W ciągu najbliższego roku start-up planuje stworzyć nową strategię komunikacyjną marki, umocnić swoją pozycję na rynkach europejskich, rozszerzyć swoją działalność o rynek USA oraz krajów azjatyckich.

 •  FINALISTA

  BZB UAS

  BZB UAS to firma, która stworzyła bezzałogowy system latający pionowego startu VTOL wyposażony w czujnik multispektralny. Umożliwia on monitorowanie obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu. Produkt dostarcza kompleksowej wiedzy na temat oceny stanu roślinności. Daje też informację o stopniu wybarwienia roślin i powiązaniu intensywności koloru z podstawowymi czynnikami odpowiedzialnymi za zawartość. Jego innowacyjność polega na 2-krotnie większym czas lotu od standardowych dronów (4 godziny) oraz 4-krotnie większy zasięg transmisji danych (>40 km). VTOL jest na etapie komercjalizacji – finansowana z projektu Szybkiej Ścieżki NCBR.

 •  FINALISTA

  NanoPure Technologies

  NanoPure opracowała i opatentowała technologię syntezy polimerów przewodzących. Na tej podstawie rozwija rodzinę pigmentów antykorozyjnych POLYCOR z produktami zoptymalizowanymi pod kątem różnych typów powłok malarskich, które charakteryzują się co najmniej dwukrotnie wyższą odpornością antykorozyjną niż odpowiedniki na bazie obecnie stosowanych pigmentów antykorozyjnych. Innowacja produktowa polega na opracowaniu technologii syntezy aktywnych pigmentów antykorozyjnych na bazie hybrydowych związków polianiliny o zwiększonej skuteczności ochrony. Firma obecnie skupia się na szukaniu kontaktów z firmami, które zajmują się produkcją lub dystrybucją farb i lakierów antykorozyjnych.

 •  

  1000 realities

  Start-up skupia się na tworzeniu aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR). Technologia wykorzystywana jest do organizowania szkoleń (produkt Real Support) dla pracowników przemysłu ciężkiego. Skorzystali z nich np. pracownicy PGNiG. Obecnie wraz z Deutsche Telekom firma pracuje nad pilotażowymi wdrożeniami. Ich rozwiązanie skierowane jest na rynek globalny, w wypadku AR – szczególnie nastawiają się na rynek niemiecki zaś z VR – na rynki Bliskiego Wschodu. Obecnie intensywnie prowadzą business development w Stanach Zjednoczonych. Tym, co wyróżnia ich produkt, jest zaawansowana funkcjonalność z wykorzystaniem jedynie jednej kamery RGB.

 •  

  Airvein

  Airvein pracuje nad budową systemu transportu dronami autonomicznymi w miastach. Innowacyjność produktu polega na jego kompleksowości. Użytkownik nie jest obarczony obsługą drona. Zarządzanie całym systemem odbywa się przez aplikację, a system umiejscowiony jest w chmurze. Drony latają autonomicznie i komunikują się z centrum zarządzania przestrzenią powietrzną – to kluczowe z punktu widzenia nowych przepisów. Dodatkowo Airvein oferuje hangary (drone nest) obsługujące drona (a w przyszłości także cargo), w sposób automatyczny, bez udziału człowieka. System ma potencjał do realizacji każdej dostawy w mieście – transportu paczek, korespondencji, apteczek. Na przełomie 2019/2020 planuje zakończyć budowę systemu z dronem cargo.

 •  

  Apzumi Spatial

  Firma oferuje zestaw narzędzi AR (rozszerzona rzeczywistość) wzbogacony o sztuczną inteligencję, dzięki któremu procesy przemysłowe mają być bardziej precyzyjne i efektywne. Składają się na niego 4 moduły bazowe. Spatial Education – kreator interaktywnych programów treningowych do pełnej automatyzacji szkoleń i wdrożeń pracowników. Spatial Knowledge Base – baza wiedzy z instrukcjami i procedurami. Spatial Assistant – wsparcie przy pracy: procedury krok po kroku czy weryfikacja jakości. Spatial Support komunikator dla procesów serwisowania z pierwszoosobowym widokiem i holograficzną interakcją. Do tej pory start-up współpracował z Volkswagenem, Ericssonem, Sitechem, HCP Cegielski. Obecnie firma szuka strategicznego inwestora, który ma sieć kontaktów w dużych przedsiębiorstwach.

 •  

  ATS WorldWide

  Firma stworzyła w pełni automatyczny, inteligentny system transportowania samolotów po płycie lotniska. Rozwiązanie generuje oszczędności na kosztach paliwa (tylko na lotniskach we Frankfurcie, Londynie i Paryżu wyniosą749.400.000 euro na rok), jest ekologiczne, pozwala na zredukowanie liczby pracowników i zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości lotniska. Obecnie start-up przygotowuje się do uroczystego pokazu pierwszego, w pełni działającego systemu na lotnisku Willa Rogers’a w Oklahomie. Ich rozwiązaniem zainteresowała się m.in. administracja USA, gubernator Oklahomy, FAA, stowarzyszenia portów lotniczych AAAE. W najbliższym czasie firma planuje dokończenie badań R&D.

 •  

  Fabryka Bezpieczeństwa FABE sp. z o.o.

  Układ do kontroli realizacji zaleceń audytów ubezpieczeniowych, przeglądów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu z udostępnianiem danych do systemu nadrzędnego – to produkt, który został stworzony przez Fabrykę Bezpieczeństwa FABE. Narzędzie składa się z urządzeń mobilnych IT z oprogramowaniem wykorzystującym techniki satelitarne oraz serwera nadrzędnego. Wykorzystanie w nim technik satelitarnych do pozycjonowania w czasie i przestrzeni pozwala na obiektywizację raportów. Z kolei do analiz danych w systemie nadrzędnym wykorzystywane są rozwiązania typu big data, data maining i sztuczna inteligencja. Obecnie układ znajduje się w fazie prototypu ze wstępnymi testami u klienta. Start-up szuka partnerów. Do końca 2018 planuje uruchomić rozwiązanie w kilku zakładach.

 •  

  HONEYCOMBSYSTEM - produkcja systemów typu plaster miodu

  Start-up produkuje rdzeń o strukturze plastra miodu, który można zastosować jako wypełnienie typu sandwich do produkcji paneli. Innowacyjność tego rozwiązania polega na konstruowaniu struktury z różnych materiałów na jednym urządzeniu, takich jak: folia aluminiowa, Aramid, folie polimerowe, tkaniny. Jak informują autorzy, rozwiązanie w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej nie ma konkurencji. Podobne stosuje się we Włoszech, Hiszpanii, Anglii, USA i Kanadzie. Firma poszukuje wsparcia finansowego oraz pracowników. Cele na najbliższe trzy lata to: osiągnięcie statusu OBR, pozyskanie certyfikatów, dopuszczenie do sprzedaży, norma ISO, produkcja 1-6 mln/zł.

 •  

  Robot Manufacture

  Robot Manufacture stworzył działający prototyp aparatu fotograficznego dla osób niewidomych o nazwie Blindtouch. Składa się on z małego kompaktowego aparatu fotograficznego przystosowanego dla osób niewidomych oraz stacji bazowej z matrycą wysuwanych pinów. BT prezentuje odświeżaną matrycę, co daje możliwość ciągłego wyświetlania na niej zapisanych elementów bez konieczności ich drukowania. Rozwiązanie jest w trakcie rejestracji znaku towarowego oraz na etapie patentowania w USA. Obecnie firma szuka partnerów biznesowych w zakresie kompetencji, wiedzy, wdrażania produktów na rynek.

 •  

  SatSens sp. z o.o.

  Główną ideą start-upu jest prowadzenie działalności konsultacyjnej, mentoringowej i szkoleniowej w zakresie zastosowania technologii satelitarnych. Rozwiązanie ma zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność firm i instytucji, a także poprawić efektywność i zwiększyć wydajność prowadzonych prac. Start-up oferuje usługę „one-stop-shop” – przeprowadza klienta przez cały proces implementacji technologii satelitarnych. Może pochwalić się sporym doświadczeniem z wprowadzania takich rozwiązań w takich branżach jak leśnictwo, rolnictwo, energetyka, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe.

 •  

  Spectral Games

  Firma Spectral Games specjalizuje się w tworzeniu aplikacji AR/VR. Oferowane rozwiązanie to system wsparcia prac produkcyjnych, montażowych i serwisowych stworzony w technologii AR, który w intuicyjny i prosty sposób przeprowadza pracownika krok po kroku przez odpowiednie procedury techniczne. Technik noszący okulary (AR) może obserwować, co dzieje się wokół niego, a jednocześnie otrzymać cyfrowe informacje i wizualizacje dotyczące tego, co widzi. Aplikacja umożliwia zdalny monitoring i wsparcie dla mobilnych serwisantów przy pracach poza terenem zakładu. Dzięki obrazowi z gogli, ekspert widzi dokładnie to, co pracownik na miejscu naprawy i może wspierać jego pracę na żywo. Obecnie firma poszukuje partnerów biznesowych i technologicznych.

 •  

  Spottitt Ltd.

  Spottitt to brytyjska firma oparta na chmurze zapewniająca w pełni zautomatyzowane kompleksowe analizy najnowszych i uzyskiwanych zdjęć satelitarnych na żądanie. Nie potrzebuje konsultantów ani drogiej wewnętrznej wiedzy specjalistycznej i specjalistycznego oprogramowania. Narzędzie pozwala na grupowanie produktów według sektorów i dostarczanie za pośrednictwem jednej platformy. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, Spottitt to pierwszy i jedyny system SaaS, który dostarcza w pełni zautomatyzowane analizy obrazów satelitarnych. Firma potrzebuje wsparcia finansowego, by dalej się rozwijać.

TRADITION&MODERNITY. Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo

 •  FINALISTA

  PW Network

  XOXO WiFi – mobilny hotspot, zapewniający nielimitowany Internet w ponad 100 krajach na świecie. Umożliwia podłączenie do routera do 8 urządzeń jednocześnie. Oferuje prędkość 4/3G. Router wykorzystuje innowacyjną, opatentowaną technologię umożliwiającą automatyczne łączenie się z najlepszą lokalną siecią w danym kraju. Bez kart SIM, bez logowania. Niebawem XOXO WiFi będzie umożliwiało śledzenie trasy i zachowań użytkownika, co może mieć zastosowanie m.in w firmach, hotelach itp. Firma posiada gotowy produkt, z którego już korzystają Polacy i cudzoziemcy. Rozwiązanie cały czas jest udoskonalane. Start-up testuje nowe urządzenia i rozszerza ofertę na kolejne kraje.

 •  FINALISTA

  SCROOT

  Scroot to start-up, który oferuje dwa produkty w jednym – oprogramowanie do scooter i carsharingu i kompleksowe przedsięwzięcie Systemu Skuterów Miejskich uruchomione w Warszawie. Obecnie firma obsługuje flotę 37 skuterów. Od końca kwietnia 2017 r. spółka osiąga przychody i powiększa liczbę użytkowników. Innowacyjność ich produktu przejawia się w stworzeniu nowego bezobsługowego modelu korzystania ze środków transportu (skutera, samochodu) w myśl idei Sharing Economy. Obecnie start-up szuka partnera biznesowego z własnym kapitałem, który pomoże mu między innymi w rozwoju biznesu zagranicą.

 •  FINALISTA

  SENSE Monitoring

  SENSE MONITORING od podstaw zbudowali doświadczeni inżynierowie budownictwa, geodezji i informatyki. Jej flagowy produkt – system S-One polega na laserowym monitoringu konstrukcji dachu. Jest to jedyny dostępny na rynku system, który nie ingeruje w konstrukcję ani nie ogranicza funkcjonowania monitorowanej przestrzeni. Umożliwia całodobową kontrolę drożności wpustów, warstw izolacji, a przede wszystkim ciężaru zalegającego śniegu. Eliminując konieczność pomiarów ręcznych, w istotny sposób wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszając koszty utrzymania dachu nawet o 40 proc. System S-One stosowany jest obecnie w budynkach o łącznej powierzchni 215 tys. mkw., np. w halach logistycznych.

 •  

  BIM Process sp. z o.o.

  BIM Process buduje globalną platformę społecznościową przeznaczoną dla nowej generacji inżynierów, architektów, geodetów i projektantów zafascynowanych technologią BIM, fotogrametrią, skaningiem laserowym, VR i AR oraz rewolucją Industry 4.0. Platforma integruje rozproszony rynek specjalistów, którzy są na etapie transformacji technologicznej (cyfryzacja) w branży budowlanej. Firma korzysta z innowacyjnych rozwiązań Autodesk Forge, która umożliwia przeglądanie, modyfikację i generowanie modeli 3D/BIM bezpośrednio przez stronę www. Jest to innowacja procesowa, technologiczno-marketingowa. Obecnie rozwiązanie jest w fazie testów zewnętrznych.

 •  

  Smart Kid Belt

  Smart Kid Belt to urządzenie regulujące pas bezpieczeństwa, które umożliwia bezpieczne przewożenie dzieci. Zapewnia dobre ułożenie odcinka pasa biodrowego i płynnie dopasowuje odcinek barkowy do wzrostu dziecka. Jego montaż jest łatwy i szybki. Rozwiązanie bazuje na fakcie, że sam samochód jest już bardzo bezpiecznym urządzeniem posiadającym kurtyny powietrzne oraz pasy bezpieczeństwa. Jak zapewniają autorzy rozwiązania, jest to zupełnie nowa kategoria produktów do przewożenia dzieci. W 2017 firma rozpoczęła dystrybucję w 20 krajach UE, teraz planuje zwiększyć tę liczbę oraz otworzyć się na rynek w USA.

 •  

  SYSTEM "R"

  SYSTEM „R” to zdrowe, ekologiczne i energooszczędne bloczki do budowy ścian zewnętrznych, wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych dla budownictwa energooszczędnego, pasywnego i plusenergetycznego. Produkt opatentowany, zweryfikowany w warunkach rzeczywistych i gotowy do uruchomienia produkcji. Jego innowacyjność polega na odpowiednim połączeniu gipsu syntetycznego – materiału odpadowego elektrowni bądź energociepłowni, z materiałem wysokoizolacyjnym, i stworzeniu zdrowych, paroprzepuszczalnych bloczków. Firma szuka m.in. partnera biznesowego z branży, który pomoże uruchomić nową linię produkcyjną czy wesprze działania marketingowe.

 •  

  TransAssist

  Usprawnienie transportu międzynarodowego – taki cel postawili przed sobą autorzy TransAssist. To urządzenie mobilne wyposażone w system, który automatycznie poinformuje punkt docelowy o dostawie, co pozwoli na przygotowanie magazynu do odbioru. Dzięki temu kierowca nie będzie musiał czekać pod bramą firmy, co znacznie przyspieszy transport. Wykorzystanie responsywnych rubryk w dokumentach przewozowych ma ułatwić wypełnienie ich, dzięki czemu zostanie zredukowana liczba potencjalnych błędów. Start-up ze swoim produktem chce wejść na rynek w połowie 2018 roku. Firma poszukuje obecnie operatora sieci mobilnej.

 •  

  Truckersky

  Truckersky to cyfrowy ekosystem dla zawodowych kierowców ciężarówek, firm transportowych oraz usługodawców związanych z branżą transportową. Dostarczane dane mają pomóc zaplanować trasę, znaleźć praking, stację paliw, autoryzowaną stację pomiaru wagi oraz sprzedawców ciężarówek. Każdy punkt na mapie zawiera szereg dodatkowych informacji odnośnie punktów odpoczynku, pryszniców, sklepów oraz wifi. System pozwala na ciągły kontakt z firmą. Dodatkowo aplikacja pozwala kierowcom dołączyć do społeczności truckerów i nawiązywać nowe znajomości. W najbliższym czasie firma planuje pierwsze wdrożenia na rynku europejskim.

 

Start-up Challenge poszerza horyzonty

To giełda pomysłów, kopalnia trendów i twórczy ferment. Tutaj dowiesz się wszystkiego, co może Ci być potrzebne w rozwoju Twojego biznesu. Warianty inwestycyjnych możliwości, programy akceleracyjne, sposoby finansowania, rodzaje wsparcia i dobre praktyki, czyli: jak robią to inni! Także Ci z dużym doświadczeniem.

Start-up Challenge inspiruje

Jeżeli się uczyć – to od najlepszych. Tutaj zdobędziesz „know-how” z pierwszej ręki – biznesowych mentorów, wizjonerów, twórców globalnych marek. Spojrzysz na swe plany z perspektywy ich doświadczeń. Zanalizujesz przykłady współpracy start-upów z korporacjami. Kto wie – może Twoja historia również będzie dla kogoś inspiracją?

Start-up Challenge łączy

Nie ma lepszej okazji do dialogu z inwestorami oraz instytucjami wsparcia biznesu. Do nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami i zdobycia kapitału na start, rozwój czy pojawienie się na zagranicznych rynkach. Do pozyskania klientów. To przestrzeń dla networkingu między młodym i dojrzałym biznesem. Tutaj Twoje pomysły mają szansę zostać zauważone na szerokim forum. 

Start-up Challenge – Od AI po technologie dla ochrony środowiska

W Start-up Challenge nie tworzymy tematycznych barier – udział w rywalizacji mogą zadeklarować najróżniejsze start-upy, aktywne w rozmaitych branżach gospodarki czy dziedzinach życia społecznego. To był i jest nasz atut, dostrzeżony przez uczestników poprzednich edycji konkursu.

Wiemy, jakie są globalne trendy. Od sztucznej inteligencji (AI), przez wirtualną rzeczywistość (VR), rzeczywistość rozszerzoną (AR) czy mieszaną (MR)… do internetu rzeczy (IoT), big data, machine learning czy też upowszechniania się określenia „digital”, pojawiającego się w coraz to nowych aspektach rzeczywistości. Rewolucje nie dotyczą oczywiście tylko cyberświata. Jesteśmy też na przykład świadkami wydarzeń i procesów, zmierzających do wzmożonego przeciwdziałania klimatycznym zmianom, co objawia się rozwojem technologii dla klimatu – m.in. proekologicznych źródeł energii, elektromobilności, pracami zmierzającymi do optymalnego wykorzystania zasobów.  

Czekamy na start-upy, które proponują czy wykorzystują technologie ze wspomnianych kręgów, Ważne, aby firma na rynku nie funkcjonowała dłużej niż 5 lat i miała na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z 6 kategorii branżowych konkursu:

NEW INDUSTRY

Przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny

ENVIRONMENT

Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

TRADITION & MODERNITY

Przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo

HEALTH & BIOTECHNOLOGY

Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

BUSINESS PROCESSES

Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

CLIENT & LIFESTYLE

Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

100 najciekawszych start-upów prezentuje swój pomysł w Scale-up Alley na bezpłatnym stoisku przygotowanym przez organizatora. Najlepsza 18-tka na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz European Start-up Days powalczy o tytuł „Start-up Challenge Winner” w swojej kategorii. Udział w konkursie to okazja do pozyskania inwestora lub partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców z kapitałem, gotowych inwestować w innowacyjne pomysły oraz zaistnienia w mediach, przedstawicieli których na Europejskim Kongresie Gospodarczym jest aż pół tysiąca

Rozstrzygnięcie konkursu w czasie European Start-up Days – na Gali, 15 maja 2018 r. w hali katowickiego Spodka.

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony EEC Startup Challenge.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie