8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

Partnerzy i Sponsorzy

Współgospodarz

Partnerzy