8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

AIMEDICUM

AIMEDICUM

HEALTH & BIOTECHNOLOGY Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

W AIMEDICUM opracowujemy oprogramowanie dla lekarzy chirurgów, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać szablony chirurgiczne w operacjach rekonstrukcji twarzoczaszki. Chcemy przez to zwiększać dostępność szpitali do jednorazowego instrumentarium medycznego nie narażając ich przy tym na wysokie koszty.

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót