8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

ALVA Technologies

ALVA Technologies

MODERN ECONOMY Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja