8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

eplecy.pl / Desk Tigers

eplecy.pl / Desk Tigers

HEALTH & BIOTECHNOLOGY Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia