8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Fliko P.S.A.

Fliko P.S.A.

BUSINESS PROCESSES Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

Fliko to innowacyjny ekosystem rewolucjonizujący rynek nieruchomości. Stanowi technologiczny pomost pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami. Wprowadza nowe podejście do zarządzania nieruchomościami, wykorzystując technologie AI, chmurowe i mobilne. Oferuje kompleksowy system CRM, aplikacje mobilne dla użytkowników, w tym serwisów FM oraz system rezerwacji przestrzeni wspólnych, podnosząc operacyjną efektywność i satysfakcję klientów. Zwycięzca Proptech Festival 2023. [ENG] Fliko is an innovative ecosystem revolutionizing the real estate market. It provides a technological bridge between all its participants. It introduces a new approach to property management, using AI, cloud and mobile technologies. It offers a comprehensive CRM system, mobile applications for users, including FM services, and a common areas reservation system, improving operational efficiency and customer satisfaction. Winner of Proptech Festival 2023.

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót