8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Green-Powers-Forecast.com

Green-Powers-Forecast.com

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

Nasza aplikacja Green-Powers-Forecast.com wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego oparte na big data z obszaru energetycznego i meteo do tworzenia precyzyjnych prognoz generacji energii elektrycznej z wiatru i słońca aż na 5 dni w przód. Produkcja elektryczności z OZE jest niesterowalna przez co nie można jej produkować gdy zużycie energii elektrycznej jest największe. Naszą ideą jest tworzenie możliwości zaplanowania przez konsumentów z wyprzedzeniem zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną wraz ze szczytami jej produkcji z wiatru i słońca na podstawie naszych prognoz. Nasza aplikacja obok tradycyjnych map i wykresów z prognozami, posiada również interfejs REST API, który pozwala na bezpośrednią komunikację z urządzeniami IoT i autonomiczne planowanie przez nie zużycia energii elektrycznej. W ten sposób urządzenia takie jak np. pompa ciepła lub magazyn energii będą mogły zaplanować zwiększoną konsumpcję energii elektrycznej gdy będzie ona najczystsza i najtańsza.
Powrót