8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Green Sequest

Green Sequest

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

Opracowujemy skalowalną metodę usuwania CO2 z atmosfery za pomocą procesu Enhanced Rock Weathering. Skałą, którą wykorzystujemy jest serpentynit, posiadający wysoką zdolność do usuwania CO2. Aplikujemy go jako nawóz w rolnictwie oraz w drogownictwie do budowy ścieżek rowerowych itp. Rozwijamy metodę pomiaru, raportowania i weryfikacji (MRV) aby zapewnić kwantyfikację usuwanego CO2, co umożliwia komercjalizację działań. We are developing a scalable method for removing CO2 from the atmosphere using the Enhanced Rock Weathering process. The rock we utilize is serpentinite, which has a high capacity for CO2 removal. We apply it as a fertilizer in agriculture and in infrastructure such as constructing bike paths, etc. We are developing a Measurement, Reporting, and Verification (MRV) methodology to ensure the quantification of removed CO2, enabling the commercialization of these efforts.

Galeria zdjęć

Materiały do pobrania

Powrót