8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Home Lab

Home Lab

HEALTH & BIOTECHNOLOGY Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

POLSKI: Home Lab to aplikacja, dzięki której pacjenci mogą zamówić badania laboratoryjne i pobranie krwi do domu lub miejsca pracy. Pacjent na swoim telefonie ma dostęp do wielu badań, sam ustala termin pobrania, płatność za usługę odbywa się poprzez system szybkich płatności. Wykwalifikowany personel medyczny przyjeżdża do Pacjenta w wyznaczonym terminie, pobiera próbki i zawozi je do współpracującego z nami laboratorium. Pacjent otrzymuje wynik w formie pdf w aplikacji. ENGLISH: Home Lab is the mobile app, thanks to which patients can order laboratory tests and blood collection at home or at work. The Patients have access to many tests on their phone, set the date of collection, and pay for the service via a quick payment system. On the scheduled date, qualified medical staff arrives at the patient. They collect diagnostic material and, under controlled conditions, take the samples to the unit that cooperates with us. The patient receives the result in PDF form in the app.

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót