8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Nerdbord

Nerdbord

CLIENT & LIFESTYLE Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

[🇬🇧] Nerdbord is a next-gen platform for hosting virtual AI hackathons. Our goal is to create a creative space where developers and designers can collaborate to make the world a better place, fostering groundbreaking innovations through competitive teamwork. [🇵🇱] Nerdbord to platforma nowej generacji do organizacji wirtualnych hackathonów AI. Naszym celem jest stworzenie kreatywnej przestrzeni, w której programiści i projektanci mogą współpracować, aby uczynić świat lepszym miejscem, poprzez budowanie przełomowych innowacji w duchu rywalizacji zespołowej.

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót