8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Nieamputuj.pl Sp. z o.o.

Nieamputuj.pl Sp. z o.o.

HEALTH & BIOTECHNOLOGY Medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

Aplikacja Nieamputuj.pl to aplikacja mobilna wspierająca Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej (ZSC). Jej główną funkcją jest wykonanie oceny 3 zdjęć rany/zmiany na stopie z wykorzystaniem AI oraz zaproponowanie planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Zawiera bazę wiedzy na temat cukrzycy, profilaktyki ZSC oraz diagnostyki i terapii ZSC, będąc praktycznym kompendium. Aktualnie wersja podstawowa dostępna jest dla wszystkich użytkowników. Wersja pełna - z AI - dla studentów medycyny. Nieamputuj.pl is a mobile app designed to support patients with Diabetic Foot Syndrome (DFS). It’s main functionality is foot wound/lesion image analysis (3 photographs) with the use of AI. It also provides a patient with a proposal of diagnostic-therapeutic path. It contains a broad knowledge base concerning diabetes and DFS diagnosis, therapy and prophylaxis. The App is a practical DFS compendium. Currently, basic version is available for any user. Full version with AI - only for medical students

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót