8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Ostendi Global

Ostendi Global

BUSINESS PROCESSES Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

OstendiHR pozwala zautomatyzować i obsługiwać wszystkie procesy miękkiego HR, tj. onboarding, oceny 360 stopni, ankiety zaangażowania, zarządzanie szkoleniami i wiele innych. Aplikacja wspiera firmy w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących pracowników i pozwala przechowywać wszystkie informacje o pracownikach w jednym miejscu. Aplikacja jest dostępna w 19 językach i oferuje globalne wdrożenie. /OstendiHR allows you to automate and handle all soft HR processes i.e. onboarding, 360-degree assessments, engagement surveys, training management and many more. The application supports companies in making informed decisions about their employees and allows to store employee information in one place.The application is available in 19 languages and offers global deployment.

Galeria zdjęć

Powrót