8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Petsy

Petsy

CLIENT & LIFESTYLE Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

Petsy.pl to największy w Polsce (>70% udziałów rynkowych) i najszybciej rosnący (3-4x rok do roku) marketplace łączący właścicieli psów i kotów z opiekunami (petsitterami) - działa jak Airbnb, ale na rynku zwierząt domowych. W 2023 r. zapewniliśmy opiekę dla 7 000 psów i 3 000 kotów w Polsce. Mamy bardzo wysoki NPS - ok. 90 dla klientów i 85 dla petsitterów. Zaczęliśmy internacjonalizację - w lutym 2024 weszliśmy do Czech. W 2025 roku planujemy ekspansję na DACH. ||| Petsy.pl is the largest in Poland (>70% market share) and the fastest growing (3-4x year on year) marketplace connecting dog and cat owners with petsitters - it operates like Airbnb, but in the pet market. In 2023, we provided care for 7,000 dogs and 3,000 cats in Poland. We have a very high NPS - approximately 90 for customers and 85 for pet sitters. We have started internationalization - in February 2024 we entered the Czech market, and in 2025 we plan to expand to the DACH region

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót