8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

PROA Technology

PROA Technology

MODERN ECONOMY Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

PL PROA Technology specjalizuje się w tworzeniu chatbotów i voicebotów dla przychodni medycznych. Cyfrowa rejestratorka, Alicja, może zarejestrować pacjentów na wizyty oraz odwołać je, przypomina o terminach wizyt i wypisuje recepty na leki. Dzięki Alicji kolejki na infolinii przychodni znacznie się skracają, co umożliwia szybszą obsługę pacjentów. Przychodnie zwiększają wydajność, obsługując większą ilość rozmów z pacjentami jednocześnie, co przekłada się na wzrost przychodów i obniżenie kosztów. ENG PROA Technology specializes in creating chatbots and voicebots for medical clinics. Our digital medical registrar, Alicia, can register patients for and cancel appointments, remind patients of appointments and write prescriptions for medications. Thanks to Alicia, queues at the clinic's helpline are significantly shortened, enabling faster service to patients. Clinics increase efficiency by handling more patient calls at the same time, resulting in increased revenue and lower costs.

Galeria zdjęć

Powrót