8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Prosta Edukacja

Prosta Edukacja

CLIENT & LIFESTYLE Handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego

Prosta Edukacja to platforma dla specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ADHD, autyzm, dysleksja, afazja, problemy logopedyczne, deficyty uwagi - to obszary, którym dedykowane jest rozwiązanie. Pozwala ono na personalizację procesu edukacyjno-terapeutycznego i dostosowanie go do realnych potrzeb dziecka. Dostępne dla użytkowników neuroprogramy wyposażone są w autorskie neuromechanizmy pobudzające obszary w mózgu odpowiedzialne min. za emocje i proces uczenia się. Dostosowanie neuromechanizmów do dysfunkcji odbiorcy odbywać się będzie w czasie rzeczywistym przy wsparciu AI. W Prostej Edukacji, w przeciwieństwie do innych rozwiązań, efekty oczekiwane są już od początku pracy z neuroprogramami. Ich istotą jest pozytywny wpływ na koncentrację i jednoczesne uczenie się. Nauka staje się szybsza i bardziej efektywna, a rezultaty trwałe. Jest to rozwiązanie unikatowe, niemające swojego odpowiednika w proponowanych na rynku rozwiązaniach.

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót