8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

REGAIN

REGAIN

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

REGAIN sp. z o.o. skonstruowała, wybudowała i opatentowała mobilną instalację pilotową, służącą do przygotowania kilkuset kilogramowych prób uwolnionych komponentów baterii o wysokiej gęstości energii, np. LIB. Realizowana w instalacji technologia opiera się na chronionym międzynarodowym patentem procesie obróbki, umożliwiającym przetwarzanie baterii w dowolnym stanie naładowania. Czarna masa i inne składniki ogniw uzyskane w technologii recyklingu stanowią materiał wyjściowy do prowadzenia zaawansowanych badań rozwojowych nad przyjazną dla środowiska, energooszczędną, bezodpadową, technologią wzbogacania materiału elektrodowego. Efektem jest materiał zdatny do wtórnego zastosowania w produktach wysokich zastosowań zgodnie z GOZ, uzyskany dzięki wykorzystaniu obiegów kołowych i układu zamkniętego. Spółka zaprasza do współpracy przy wdrażaniu przełomowych odkryć w interdyscyplinarnym obszarze recyklingu, budowie i uruchamianiu instalacji pilotowych oraz powiększaniu skali procesu.

Galeria zdjęć

Powrót