8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Ścieki Polskie

Ścieki Polskie

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

Jesteśmy dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów, które biorą udział w obiegu nieczystości ciekłych - od ich wytworzenia, poprzez transport, aż do oczyszczenia. W swojej ofercie mamy dedykowane oprogramowanie dla urzędów miasta i gminy, oczyszczalni ścieków, firm asenizacyjnych oraz użytkowników szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto oferujemy nowoczesne szafy sterownicze oparte na chmurze danych i najnowocześniejsze stacje zlewne - kompaktowe i kontenerowe. *** We are a provider of modern IT solutions for all entities involved in the circulation of wastewater - from its generation, through transport, to purification. We offer dedicated software for municipal and commune offices, wastewater treatment plants, septic tanker companies, as well as users of septic tanks and domestic sewage treatment plants. We also offer modern control cabinets based on cloud data and the most advanced wastewater discharge point stations.

Galeria zdjęć

Powrót