8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

Seedsbot Sp. z o.o.

Seedsbot Sp. z o.o.

MODERN ECONOMY Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

SeedsBot to nic innego, jak połączenie aplikacji mobilnej z urządzeniami IoT, służącymi do pomiaru poziomu materiałów sypkich w silosach paszowych i przemysłowych. Pozwala on na uzyskanie precyzyjnej informacji odnośnie zapełnienia zbiorników-silosów paszowych na fermach w czasie rzeczywistym. Sam pomysł zrodził ponad 3 lata temu w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku i ogromne zapotrzebowanie na cyfryzację w sektorze agri.
Powrót