8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

SUpark

SUpark

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

SUpark to pierwszy na świecie garaż podziemny z napędem linowym, którym sterujesz w prosty i intuicyjny sposób z poziomu aplikacji. Opatentowane podpory tylko w tylnej części dają znacznie większe możliwości parkowania na małych powierzchniach przydomowych. Wyróżnia go opatentowane wzornictwo, nowoczesny design połączony z niezawodnością linowych mechanizmów sterujących oraz system oświetlenia LED. Masz też możliwość instalacji urządzenia kontrolującego wilgotność oraz ogrzewanie. SUpark is the world's first underground garage with a rope drive, which you control in a simple and intuitive way from the application level. Patented supports only in the rear part provide much greater parking possibilities in small home spaces. It is distinguished by its patented design, modern design combined with the reliability of rope control mechanisms and an LED lighting system. You also have the option of installing a device that controls humidity and heating

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót