8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

TCR App Mobility

TCR App Mobility

MODERN ECONOMY Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

TCR App Mobility oferuje innowacyjną i zweryfikowaną naukowo (94% skuteczności po 3 miesiącach stosowania) aplikację mobilną - zdolną chronić życie swoich użytkowników poprzez eliminację wypadków drogowych wywołanych utratą koncentracji i czynnikami medycznymi (25% wszystkich kolizji i 5 mln rannych rocznie). Stosujemy sztuczną inteligencję (AI/ML) do analizy podświadomych wzorców zachowań kierowcy (wewnątrz i poza pojazdem) w celu identyfikacji niebezpiecznych trendów zapowiadających przyszły spadek jego poziomu skupienia. TCR App Mobility has developed an innovative, research-based and scientifically-proven (94% effectiveness) mobile application able to save lives of its users by allowing them to avoid traffic accidents attributed to tiredness, drowsiness, inattention and accompanying medical conditions while driving a vehicle. We are adopting advanced AI/ML in order to scrutinize driver's subconscious behavioral patterns manifested both outside and inside the vehicle.

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót