8 maja 2024
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

EEC Startup Review

WindTAK sp. z o.o.

WindTAK sp. z o.o.

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów