Prelegenci

Krzysztof Radziwon

Krzysztof Radziwon

Firma: KPMG

Stanowisko: partner, szef działu doradztwa biznesowego

dołączył do KPMG w 1998 roku. Posiada ponad 18 lat różnorodnego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, audytu systemów informatycznych oraz data analytics. Obecnie jest odpowiedzialny za obszar Zarządzania Ryzykiem, w szczególności za usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzani ryzykiem, audytu systemów informatycznych, ocenę i projektowanie systemów kontroli wewnętrznej w tym systemy wspierające audyt ciągły. Przez ostatnie 15 lat był zaangażowany w szereg projektów związanych oceną i projektowaniem systemów kontroli wewnętrznej zarówno na warstwie procesów biznesowych jak i systemów informatycznych. Krzysztof pracował dla spółek z sektorów farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, bankowego, ubezpieczeniowego przedsiębiorstw z szeroko rozumianego sektora przemysłowego.

Bierze udział w sesjach:

 

POWRÓT