Prelegenci

Paulina Zadura

Paulina Zadura

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanowisko: dyrektor, Departament Analiz i Strategii

Ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji badań społeczno-ekonomicznych w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. Współautorka i redaktorka raportów z badań i analiz przeprowadzanych przez PARP.

W PARP odpowiada za projektowanie nowych usług (instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw), prowadzenie badań w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości (sektor przedsiębiorstw, startupy, klastry, administracja publiczna), prowadzenie badań ewaluacyjnych na temat efektywności i skuteczności udzielonego wsparcia oraz nadzoruje program networkingowy dla środowiska biznesu „Connect&Scale Up”.

Socjolog, ukończyła studia podyplomowe „Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw” (Akademia im Leona Koźmińskiego w Warszawie).

 

Bierze udział w sesjach:

 

POWRÓT