Prelegenci

Tomasz Snażyk

Tomasz Snażyk

Firma: Fundacja Startup Poland

Stanowisko: CEO

Bierze udział w sesjach:

 

POWRÓT