AGENDA

09:30-11:00

 

ENERGIA I TRANSFORMACJA

Energia odnawialna w Polsce i na świecie

Fotowoltaika i generacja wiatrowa, wodór, biogaz. Trendy, technologie, koszty, regulacje. Korzyści społeczne, gospodarcze, ekonomiczne. Jak zapewnić stabilność systemu – magazynowanie energii i paliwa „przejściowe”. Aukcyjny system wsparcia OZE do 2026 r.


Retransmisja sesji