AGENDA

10:00-12:00

 

GŁÓWNY NURT

Inauguracja XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gospodarka – czas odbudowy

20 września 2021 r. | 10.00-10.30
Inauguracja XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

20 września 2021 r. | 10.30-12.00
Gospodarka – czas odbudowy

Człowiek, obywatel, konsument. Jacy jesteśmy po pandemii? Zmiany w społecznej świadomości; inne oczekiwania, inne modele zachowań. Globalna i europejska geopolityka 2021: nowa sytuacja i nowe pytania. Punkty zapalne, zagrożenia i problemy – reakcje rządzących i biznesu. Zrównoważona Europa – czas odbudowy i przebudowy. Narzędzia, dostępne środki, priorytetowe cele. NextGenerationEU i Wieloletnie Ramy Finansowe. Perspektywy gospodarcze Polski i Europy. Unijna perspektywa finansowa po roku 2027. Nowy europejski Bauhaus – projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny ukierunkowany na zrównoważony rozwój.


Retransmisja sesji