AGENDA

12:30-14:00

 

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Wizja ochrony zdrowia po pandemii

Postrzeganie sektora ochrony zdrowia przez polityków po doświadczeniu pandemii – przewartościowanie priorytetów w strategiach rozwoju państw. Jakie słabości polskiego systemu zdrowia obnażył COVID-19? Nakłady na służbę zdrowia. Krajowy Plan Odbudowy w ochronie zdrowia: ile, na co i dlaczego. Przegląd nowych rozwiązań systemowych mających ułatwić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej. Czy ochrona zdrowia po pandemii stanie się priorytetem?


Retransmisja sesji