AGENDA

12:30-14:00

 

FINANSE. ZARZĄDZANIE

Prawo wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki

Dotkliwe braki regulacyjne? W jakich dziedzinach? Tempo rozwoju technologicznego – nowe obszary wymagające unormowania. Blockchain i inne technologie wymykające się kontroli: zalety i zagrożenia. Jak regulować, by nie przeregulować? Rozwiązania prawne na czas pandemii: konieczna rewizja i weryfikacja.


Retransmisja sesji