AGENDA

14:15-14:30

 

EEC PEOPLE

EEC PEOPLE

Kontynuacja sprawdzonego w ostatnich miesiącach formatu: rozmowy z opiniotwórczymi przedstawicielami biznesu, decydentami i ekspertami o trendach rozwojowych mających kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki.

14.15-14.30

Rozmowa 1:1


Retransmisja sesji