AGENDA

14:30-16:00

 

ENERGIA I TRANSFORMACJA

Energetyka. Pakiet „Fit for 55”

Wsparcie czy wyzwanie w drodze do sprawiedliwej transformacji? Projekty legislacyjne w pakiecie: od odnawialnych źródeł energii poprzez efektywność energetyczną, budownictwo i podatki po system handlu emisjami. Konsultacje publiczne – cele i oczekiwania. Nierównowaga między państwami i ich systemami energetycznymi przy jednolitych celach klimatycznych i prawnych narzędziach ich realizacji. Finansowe i społeczne koszty transformacji – jak je rozłożyć sprawiedliwie. Graniczny podatek węglowy a ewolucja systemu EU ETS – konieczne zmiany?


Retransmisja sesji