AGENDA

14:30-15:15

 

FINANSE. ZARZĄDZANIE

Ochrona konsumentów na europejskim rynku finansowym

Ochrona praw konsumentów w UE a regionalna specyfika produktów finansowych i niedozwolone postanowienia w umowach z klientami. Różne poziomy abuzywności tych samych produktów lub usług – przykłady, konsekwencje, problem do rozwiązania. Asymetria ochrony konsumentów na rynku finansowym z perspektywy poszczególnych krajów oraz w ramach Wspólnoty. Przegląd współczesnych wyzwań dla unijnego prawa konsumenckiego. 


Retransmisja sesji