AGENDA

13:30-14:00

 

FINANSE. ZARZĄDZANIE

Jak skutecznie przygotować firmę do pozyskania dofinansowania na innowacje i rozwój – usługa STEP i Innovation Coach

Sesja obejmie wystąpienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą Instrumentu STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt, aktualną ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji dla polskich przedsiębiorców. Omówione zostaną także główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego celem jest wsparcie aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także pogłębienie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. Przedstawiona zostanie także kompleksowa, bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w stawianiu pierwszych kroków na drodze do innowacji oferowana w ramach projektu Innovation Coach. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji oraz pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności.


Retransmisja sesji

EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony EEC Startup Challenge.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie