EEC Startup Review

A B C D E F G H I L M N P Q R S T V W Z
SunRoof Technology Sp. z o.o.

SunRoof Technology Sp. z o.o.

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

SunRoof postawił sobie za cel stworzenie sieci pięknych, inteligentnych dachów i fasad solarnych 2w1, które będą wytwarzać energię elektryczną ze słońca, zastępując konieczność instalowania paneli PV na klasycznym dachu. Z sukcesem opracowaliśmy technologię, uzyskaliśmy certyfikaty bezpieczeństwa i pozyskaliśmy doświadczenia z realizacji ponad 200 projektów w Polsce, Szwecji, Norwegii, Niemczech i Szwajcarii. Ideą i jednoczesnym wyzwaniem SunRoof od początku było wsparcie lokalnych społeczności i podmiotów gospodarczych w dążeniu do neutralności energetycznej poprzez oferowanie technologii i przyjaznych mechanizmów finansowych wspierających dostęp do niej. SunRoof dziś to zintegrowane fotowoltaiczne dachy 2w1, fasady oraz carporty pozwalające tworzyć inteligentne, piękne budynki przyszłości. Oferta Spółki w najbliższej przyszłości to także systemy pozwalające na płynne zarządzanie energią oraz dążenie do wdrożenia na rynek oferty wirtualnej elektrowni (VPP).
Powrót