Katalog start-upów

4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
Horsano

Horsano

HEALTH & BIOTECHNOLOGYMedycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia

PL Horsano to system do zdalnego monitorowania zdrowia koni z możliwością wykrywania u nich chorób, w tym najgroźniejszej kolki. Rocznie na całym świecie na kolkę choruje 6 mln koni w jej wyniku 660 tyś. umiera, a straty finansowe sięgają 1 mld dolarów rocznie. Dzięki monitoringowi zdrowia konia pozostawionego samotnie w stajni lub padoku możemy znacznie ograniczyć odsetek śmierci wśród koni i zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na ich leczenie. ENG Horsano is a system for remote monitoring of horse health with the ability to detect diseases, including the most dangerous colic. Annually around the world, 6 million horses suffer from colic, as a result of which 660,000. dies, and financial losses reach 1 billion a year. By monitoring the health of a horse left alone in a stable or paddock, we can significantly reduce the death rate among horses and save money spent on their treatment.

Materiały do pobrania

Powrót