EEC Startup Review

4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
CFP INVESTMENT Spz o.o

CFP INVESTMENT Spz o.o

BUSINESS PROCESSES Zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR

Obecnie naszym najbardziej priorytetowym produktem jest prototyp PODSYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO OPTYMALNE DECYZJE OUTSOURCINGOWE (PWODO) przeznaczony dla MŚP, które w ramach KLASTRA zainteresowane są jak najbardziej efektywnie przeprowadzanym przetwórstwem żywności wysokiej jakości. PWODO wchodzi w skład naszego szerszego, równolegle rozwijanego opracowania czyli prototypu MIKROSERWISOWEGO PAKIETU MODULARNEGO (MPM_VBA_DEMO) stanowiącego pakiet licznych uniwersalnych algorytmów decyzyjnych zapisanych na arkuszach kalkulacyjnych MS EXCEL wraz z oprogramowaniem VISUAL BASIC APPLICATION (VBA). Z kolei oba powyżej wymienione rozwiązania bazują na wcześniej opracowanym prototypie ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (ZSZ) zrealizowanym w latach 2013-2016 przez nasz aktualny zespół i przy wsparciu unijnym MRPO [Małopolski Regionalny Program Operacyjny, umowa o dofinansowanie badania Nr: MRPO.02.02.01-12-2-0625-28-13)]. Projekt ten wówczas uzyskał najwyższą możliwą ocenę za INNOWACYJNOŚĆ.

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

Powrót
EEC

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony EEC Startup Challenge.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie