EEC Startup Review

4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
Indukcyjny panel klimatyzacyjny

Indukcyjny panel klimatyzacyjny

  • Strona WWW
  • Wyślij e-mail
  • NEOKLIMA Sp. z o.o. • ul. Skośna 12, Kraków, Polska • 30-383 Kraków • Tel.: 122655585

ENVIRONMENT Ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów

iUNIT - nowej generacji ultraefektywne urządzenie wentylacyjno-klimatyzacyjno-ogrzewcze o najmniejszej na świecie głębokości 2,5 - 4,5 cm i poborze mocy od 0 - 4W. Tworzą go dwa elementy (iPANEL-I, iRECOVERY), które mogą pracować też samodzielnie. iPANEL-I - indukcyjny panel klimatyzacyjny, odpowiedzialny za grzanie i chłodzenie pomieszczeń, wykorzystuje zjawisko indukcji powietrza oraz efekt Coandy, unikalna głębokość 2,5 - 4,5 cm. iRECOVERY - moduł wentylacji i odzysk ciepła oraz tylko jeden wentylator realizujący ciągłą wymianę powietrza (nawiew powietrza świeżego, wywiew powietrza zużytego). iUNIT (iPANEL-I + iRECOVERY) - wykorzystuje siłę powietrza świeżego do indukcji powietrza recyrkulacyjnego przez zintegrowany wymiennik ciepła, co redukuje zużycie energii elektrycznej o ok. 90% do najbardziej efektywnych systemów wentylacji i klimatyzacji. Nie wymaga central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych. Ultra szybki montaż bez uciążliwych remontów pomieszczeń.

Materiały do pobrania

Galeria zdjęć

Materiały wideo

Powrót