EEC Startup Review

4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
ULTRAXIS Sp z o.o.

ULTRAXIS Sp z o.o.

MODERN ECONOMY Przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

W oparciu o własną technologię ultradźwiękową stworzyliśmy precyzyjny pochyłomierz - AXIS o unikalnych parametrach pomiarowych. Dzięki temu umożliwiamy monitorowanie bezpieczeństwa i stabilnośći dowolnym obiektom infrastrukturalnym oraz wymagającym urządzeniom technicznym. Based on our own ultrasonic technology, we have created a precise inclinometer - AXIS with unique measurement parameters. Thanks to this, we enable monitoring of security and stability of any infrastructure objects and demanding technical devices.
Powrót