EEC 2019

Sprawy organizacyjne i zapytania:
Paulina Dudek
e-mail: paulina.dudek@ptwp.pl

Współpraca komercyjna:
Tomasz Ruszkowski
e-mail: tomasz.ruszkowski@eecpoland.eu 

Rafał Sikora
e-mail: rafal.sikora@ptwp.pl 

Współpraca z młodzieżą – Projekt EEC Liderzy Przyszłości

Anna Grzelak
e-mail: anna.grzelak@ptwp.pl 

Współpraca z mediami:
Małgorzata Sklorz
e-mail: malgorzata.sklorz@ptwp.pl

Organizator:
Grupa PTWP SA
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
tel./fax centrala: + 48 32 209 13 03
e-mail: eec@eecpoland.eu 
www.eecpoland.eu