EEC 2019

AGENDA

13:30-15:00 • Namiot G

 

THE FUTURE OF HEALTHCARE

Oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania
 • Badania nad nowymi technologiami lekowymi i nielekowymi – wybrane trendy
 • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Przemysł farmaceutyczny – czy jest motorem innowacyjnej gospodarki w Polsce?
 • Rozwój biotechnologii. Jak wykorzystujemy ten potencjał?
 • Cyfryzacja sektora medycznego. Czy jesteśmy przygotowani do tej rewolucji?
 • Wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu do praktyki klinicznej i komercjalizacji nowych technologii w medycynie
 • Historie polskich start-upów medycznych

Prelegenci

 • Mikołaj Gurdała

  dyrektor ds. innowacji, menadżer regionalny na Europę Północno- Wschodnią, EIT Health InnoStars
 • Krzysztof Kornas

  Market Access Director, Astra Zeneca w Polsce
 • Krzysztof Kurowski

  dyrektor ds. projektów strategicznych R&D, Grupa Polpharma
 • Wojciech Kuta

  redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia
 • Aleksandra Mościcka-Studzińska

  zastępca dyrektora, Dział Zarządzania Ekspertami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Adam Niedzielski

  prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Marcin Szczeciński

  Investment Manager, Adamed Pharma SA