EEC 2019

Prelegenci

Łukasz Szpaderski

Łukasz Szpaderski

Firma: Vertical Axis Wind Technologies

Stanowisko: Co-Founder, CEO

Ekonomista. Posiada ukończone studia na poziomie magisterskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Universiät Mannheim w Niemczech. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące doradztwo dla pełnego cyklu rozwoju produktu technologicznego – w tym na etapie zarządzania samymi pracami badawczo-rozwojowymi na niskich wartości skali gotowości technologicznej (TRL) dla technologii aż po samo wdrożenie będące wynikiem implementacji wyników tych prac, co skutkuje efektywnym komercyjnym zaoferowaniem produktu na rynku. Wiedza ta okazała się istotnie potrzebna przy prowadzeniu oraz doradztwie strategicznym dla dwóch innych projektów - z segmentu odnawialnych źródeł energii - Vertical Axis Wind Technologies sp. z o.o., które to zdobyło 1. nagrodę w kategorii “Eko Startup 2018” w konkursie “Polskie Inwestycje Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju za rozwój technologii nowych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu; z segmentu nowych rozwiązań materiałowych - Hyper Locks sp. z o.o., który to podmiot rozwija nową technologią zabezpieczeń antykradzieżowych dla rowerów w oparciu o łańcuchy wielorzędowe, z sukcesem wsparta i rozliczona w pełni w ramach programu Scale-Up “Pilot Maker” z marką Kross jako docelowym pilotażowym wdrożeniowcem i partnerem; W kontekście organizacji finansowania na każdym etapie rozwoju technologii i wdrożenia produktu Łukasz Szpaderski wykazuje się istotnym doświadczeniem przedsiębiorcy, który w ramach własnej działalności doradczej pozyskał finansowanie w okresie 8 lat w wartości około 50 mln PLN na rozwój projektów innowacyjnych, szczególnie w zakresie finansowania prac R&D, ich wdrożenia oraz dalszej internacjonalizacji jak również ocen założeń biznes planów, studiów wykonalności oraz analiz klientów w zakresie zasadności realizacji przedsięwzięć gospodarczych w kontekście planowanego do wdrożenia produktu, specyfiki rynku, konkurencyjności, innowacyjności względem innych dostępnych na rynku rozwiązań bądź produktów, jak również oceny ryzyk wdrożeniowych, oceny założeń projektów inwestycyjnych w kontekście potencjału finansowego w tym analizy płynności w odniesieniu do zapotrzebowania na finansowanie krótko i długoterminowe. Wielokrotny mentor dla projektów inkubowanych w ramach programów wspieranych przez finansowanie UE, menadżer inwestycyjny dla wielu fundusz VC – głównie NCBiR Bridge Alfa, dla których przygotowywał pipeline projektów oraz doradzał przy konstruowaniu transakcji i warunków umowy inwestycyjnej. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji networkingowych czy technologicznych w USA oraz w EU.

Bierze udział w sesjach:

 
  • Mrzonki o naprawie świata, brak bezpieczeństwa, brak ścieżki kariery. Czy start-upy są pracodawcą przyszłości?

    PRELEGENCI

POWRÓT