EEC 2019

Prelegenci

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Marcin Wojtysiak-Kotlarski

Firma: Szkoła Główna Handlowa

Stanowisko: kierownik, Zakład Strategii Międzynarodowych, Instytut Zarządzania

Bierze udział w sesjach:

 

POWRÓT