EEC 2019

Prelegenci

Sebastian Szymański

Sebastian Szymański

Rada do Spraw Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Jeden z twórców założeń Polskiej Strategii Sztucznej Inteligencji, przewodniczył pracom grupy etyczno-prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. polskiej strategii sztucznej inteligencji, członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, przewodniczący zespołu ds. sztucznej inteligencji w Radzie ds. Cyfryzacji, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego (etyka nowych technologii), autor książek, tłumacz i publicysta.

Bierze udział w sesjach:

 

POWRÓT