EEC 2019

Prelegenci

Zygmunt Grajkowski

Zygmunt Grajkowski

Firma: Giza Polish Ventures

Stanowisko: Managing Partner

Zygmunt Grajkowski posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży technologicznej, które zdobył pełniąc różne funkcje kierownicze w spółkach informatycznych, międzynarodowych firmach doradczych i funduszach Private equity/venture capital.

Od 2012 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego w wiodącym w Polsce funduszu venture capital Giza Polish Ventures I, który wsparł finansowaniem 34 innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców w sektorze nowych technologii http://gpventures.pl/portfolio/ w tym miedzy innymi Audioteka, HoloSurgical, Hipromine, Finanteq, YieldPlanet.

Zygmunt Grajkowski jest również jednym z założycieli fundacji StartUpHub Poland http://startuphub.pl/, której misją jest zachęcanie przedsiębiorczych Polaków i naukowców pracujących za granicą do reemigracji i założenia swojego start upu w Polsce oraz wsparcie imigracji do Polski utalentowanych wynalazców, w tym polskiego pochodzenia z krajów za naszą wschodnią granicą. Fundacja realizuje te cele poprzez pomoc utalentowanym inżynierom w założeniu w Polsce własnej działalności gospodarczej ze wsparciem organizacyjnym Fundacji oraz finansowym zarządzanego przez nią inkubatora technologicznego z Programu BridgeAlfa NCBiR pod nazwą StartVenture@Poland oraz StarFinder.

Był założycielem, w roku 1986, i przez 10 lat prezesem jednej z pierwszych w Polsce technologicznych spółek: Technimex S.A. – pionierskiej spółki w projektowaniu i wdrażaniu sieci komputerowych oraz innowacyjnych systemów oprogramowania wspierającego procesy komputerowego projektowania CAD/CAM.

W kolejnych latach Zygmunt Grajkowski pełnił m.in. funkcję dyrektora departamentu fuzji i przejęć międzynarodowej firmy doradczej Pricewaterhouse https://www.pwc.pl/pl/o-nas.html w Polsce.
Następnie przez pięć lat ( 1997 – 2002) był wspólnikiem i partnerem inwestycyjnym w funduszu Private Equity - Enterprise Investors Corp. https://www.ei.com.pl/pl/ - firmie zarządzającej jednym z największych funduszy w Europie Środkowej zarządzającej aktywami inwestycyjnymi o łącznej wartości kilku mld USD. W funduszu Enterprise Investors Zygmunt Grajkowski był odpowiedzialny za inwestycje w sektorze nowych technologii w tym między innymi za inwestycje na wczesnym etapie wielu z dzisiaj największych firm informatycznych notowanych aktualnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym Asseco Poland, Comp SA czy AB SA.

Od 2003 roku właściciel firmy VBM Consulting pod egidą której zrealizował ponad 100 projektów strategicznych w tym transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć czołowych firm zajmujących się obecnie produkcją oprogramowania i implementacją technologii informatycznych w Polsce i Europie Środkowej o łącznej wartości transakcji ponad 200 mln Euro. Działalność w zakresie M&A jest kontynuowana aktualnie dalej pod marką TeamVestCapital http://teamvestcapital.com/.

Zygmunt Grajkowski od kilku lat bardzo aktywnie działa na rzecz zbudowania w Polsce przyjaznego innowacjom ekosystemu prawno-podatkowego, w tym aktywnie brał i bierze udział w inicjowaniu i konsultowaniu aktów legislacyjnych dotyczących tematyki wspierania innowacyjnej gospodarki w Polsce. Brał aktywny udział w tworzeniu koncepcji i szczególnych zapisów wprowadzonej w życie 1 października 2014r nowelizacji Prawa o Szkolnictwie Wyższym zmierzających do udrożnienia procesów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz współpracował w redagowaniu założeń uchwalonej w 2015 r Ustawy o Innowacyjności.

Od roku 2017 Zygmunt Grajkowski pełni funkcję niezależnego członka Komitetu Inwestycyjnego PFR (Polski Fundusz Rozwoju) Ventures https://pfrventures.pl/pl/ – Funduszu Funduszy Venture Capital zarządzającego kapitałem ponad 1,5 miliarda złotych, w programach: Starter, Otwarte Innowacje, Koffi oraz BridgeVC

Bierze udział w sesjach:

 
  • Instytucje, aniołowie biznesu, VC i młode firmy. Między mentoringiem a więzami. Korzyści, a może i ograniczenia? Z mojej praktyki

    PRELEGENCI

POWRÓT